Obligacje Nowa nazwa serii Wartość odsetek/wykupu Data ustalenia praw wykupu Data wypłaty