Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
MPLVERBUM VER NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 USD na akcję.
ISIAG ISG NC NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki KW NR: LM1L/00041584/6 na rzecz Banku Spółdzielczego Ostrów Mazowiecka z tytułu udzielenia przez bank kredytu w kwocie 400 000 zł.
SEVENET SEV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018, rozliczenia w księgach połączenia z SEVENTICA Sp. z o.o. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
BIOMEDLUB BML GPW NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w RN.
MTRANS MTS NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.967.627 akcji serii E oraz 7.000.000 akcji serii F.
OTMUCHOW OTM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.748.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E.