Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
PHOTON PEN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
KORBANK KOR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CFG CFG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CREEPYJAR CRJ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PHIWIERZY PHI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
APANET APA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.