Godzina Kraj Wydarzenie Znaczenie Okres Wartość aktualna Prognoza Wartość poprzednia
08:00 Niemcy Inflacja CPI - fin. maj 1,4% r/r 1,4% r/r
2% r/r
08:00 Niemcy Inflacja CPI - fin. maj 0,2% m/m 0,2% m/m
1% m/m
08:00 Niemcy Inflacja HICP - fin. maj 1,3% r/r 1,3% r/r
2,1% r/r
08:00 Niemcy Inflacja HICP - fin. maj 0,3% m/m 0,3% m/m
1% m/m
08:30 Szwajcaria Ceny producentów i importu maj -0,8% r/r
-0,6% r/r
08:30 Szwajcaria Ceny producentów i importu maj 0,0% m/m 0,1% m/m
0,0% m/m
09:00 Węgry Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. kwiecień 6,3% r/r 6,3% r/r
8% r/r
09:00 Węgry Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. kwiecień 6% r/r 6% r/r
8% r/r
09:00 Węgry Produkcja przemysłowa s.a. - fin. kwiecień -1,1% m/m -1,1% m/m
1% m/m
09:30 Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych II kw. -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25%
-1,25% do -0,25%
11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa s.a. kwiecień -0,5% m/m -0,4% m/m
-0,4% m/m
11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa w.d.a. kwiecień -0,4% r/r -0,4% r/r
-0,7% r/r
14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego kwiecień 718 mln EUR 640 mln EUR
533 mln EUR
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 222 tys. 216 tys.
219 tys.
14:30 USA Ceny eksportu maj -0,2% m/m -0,1% m/m
0,8% m/m
14:30 USA Ceny eksportu bez towarów rolniczych maj -0,2% m/m
0,2% m/m
14:30 USA Ceny importu maj -0,3% m/m -0,2% m/m
0,6% m/m
14:30 USA Ceny importu bez ropy maj -0,3% m/m
-0,5% m/m