JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDEkspertAnaliza techniczna cd.Perspektywa ma znaczenie
Drukuj Poleć A A

Perspektywa ma znaczenie

Bez względu na to, jaki typ wykresu inwestor stosuje, każdy wykres jest prezentowany według dwóch zmiennych: czasu i ceny. Oś czasu ukazuje czas zmian cen, zaś oś ceny ukazuje ruch cen.

 

 

Analizę techniczną należy rozpocząć od okresu nieco dłuższego niż czas planowanej inwestycji. Na przykład, jeżeli inwestor jest graczem krótkoterminowym, to analizę trendu i formacji należy przeprowadzić na okresie większym niż dzień (np. tygodniowy okres notowań), a następnie dokonać analizy na wykresach o interwale np. 1 godziny. W platformie Alior Trader w celu zmiany przedziału czasu wykresu należy kliknąć w jeden z przycisków pod skalą czasu.

 

 

Inwestor przystępujący do analizowania sytuacji rynkowej na akcjach lub kontraktach CFD powinien zacząć od najszerszej perspektywy, czyli od analizowania wykresów w ujęciu rocznym i miesięcznym. Pozwala to na zdefiniowanie głównego trendu, a przez to na minimalizację ryzyka poniesienia straty w przypadku grania zgodnie z trendem.

 

Jednakże jeżeli okres inwestycji sprowadza się do jednego dnia, godziny czy minut, to odpowiedniejsze będzie spoglądanie na wykresy o mniejszym interwale czasowym. I tak dla inwestora, którego średni czas trwania inwestycji (czas otwartej pozycji) wynosi ok. 1 godziny, punktem odniesienia analizy trendu jest interwał dniowy.

 

Dla inwestora, którego czas inwestycji wynosi 15-30 minut, punktem odniesienia do analizy trendu powinien być interwał 1-4 godzinny. Nasuwa się jednak pytanie: jak ma postępować inwestor, który zauważył, że trend w krótkim interwale czasu jest przeciwny niż w długim okresie?

 

Otóż analizując wykresy należy określić: trend główny, trend inicjujący otwieranie / zamykanie pozycji oraz trend synchronizacyjny. Po przeprowadzeniu analiz sytuacji rynkowej dla wszystkich interwałów czasowych, należy wyszukać takie poziomy cenowe, przy których można przeprowadzić transakcje z wysokim prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę