JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDEkspertPraktyczne zastosowaniePrzykład zastosowań wskaźników i trendów o różnych interwałach
Drukuj Poleć A A

Przykład zastosowań wskaźników i trendów o różnych interwałach

W przykładzie tym wykorzystano kontrakt CFD na złoto (COM.GOLD). Inwestor zastanawia się nad przeprowadzeniem transakcji krótkoterminowej z czasem trwania ok. 15 minut, wraz z ograniczeniem ryzyka poniesienia straty i maksymalizacji zysku. Aby zająć odpowiednią pozycję na tym kontrakcie, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować trend główny. Dla inwestora, którego okres trendu inicjującego transakcję wynosi 15 minut, trendem głównym jest trend z interwałem 4-godzinnym. W tym celu w platformie Alior Trader należy kliknąć w ikonę „Nowy wykres”, znajdującą się w menu „Wykres”. Następnie po wybraniu właściwego kontraktu CFD należy w dolnym prawym rogu wybrać interwał 4-godzinny.

 

 

Po wybraniu właściwego interwału czasu dla wykresu, należy zidentyfikować główny trend (pomocne jest użycie średniej kroczącej SMA). Jest to trend spadkowy.

 

Dla inwestora, którego średni okres trwania inwestycji wynosi co najmniej tydzień, otwieranie pozycji krótkiej jest obarczone mniejszym ryzykiem niż pozycji długiej (ponieważ jedynie użycie dużej siły może wpłynąć na zmianę trendu). Drugim etapem jest wnikliwa analiza trendu inicjującego otwarcie / zamknięcie pozycji. Wykresem jaki należy analizować jest wykres z 30 minutowym interwałem czasowym.

 

Poniższy wykres wskazuje inwestorowi potencjalne momenty otwarcia pozycji. Pogrubione linie pionowe wskazują momenty, w których otwarcie pozycji krótkiej jest obarczone najmniejszym ryzykiem poniesienia straty.

 

 

 

Należy zwrócić uwagę na ostatnią pionową linie przerywaną. Jak już wcześniej wspomniano zgodny kierunek trendu głównego i trendu średniookresowego jest sygnałem kupna. Dodatkowo sygnał kupna jest wzmocniony wskazaniem oscylatora CCI (przebicie od góry poziomu 100).

Ostatnim etapem analizy jest zidentyfikowanie precyzyjnych poziomów otwarcia / zamknięcia pozycji w oparciu o trend synchroniczny. Dla inwestorów, opierających swoje decyzje inwestycyjne na wykresach o interwale 30 minut, okres trendu synchronizacyjnego wynosi 5 minut.

 

 

Jak widać, zsynchronizowanie momentu otwarcia pozycji krótkiej po kursie 1785,08 USD pozwala na ograniczenie ryzyka poprzez ustalenie poziomu Stop Loss kilka punktów wyżej od poziomu oporu. Zysk na tej transakcji to 14,32 USD.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę