JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDEkspertPrzykładowe wskaźniki w ATOscylatory
Drukuj Poleć A A

Oscylatory

Oscylatory są wskaźnikami, które pomagają określić, jak silny jest obecny trend i kiedy traci swoje tempo. Działanie oscylatora polega na prezentacji stopnia odchylenia jakiejś wartości (np. tempo) w stosunku do poziomu neutralnego (czyli 0).  W momencie, gdy oscylator będzie miał wartość powyżej np. 80%, inwestorzy będą postrzegać dany instrument za „wykupiony”, co spowoduje utratę tempa wzrostu trendu i jego odwrócenie. W momencie, gdy oscylator będzie miał wartość poniżej np. 20%, inwestorzy uznają dany instrument za „wyprzedany”, co spowoduje utratę tempa spadku trendu i jego odwrócenie.

Oscylator stochastyczny

Jest to wskaźnik wyprowadzony przez George`a Lana w 1950 roku. Porównuje on ceny zamknięcia do średniej ceny w danym okresie. Oscylator ten składa się z dwóch średnich kroczących %K oraz %D (tzw. szybki oscylator stochastyczny). Oscylator zmienia swoją wartość w zakresie 0-100. Inwestowanie za pomocą tego oscylatora wygląda następująco: w platformie Alior Trader należy określić wielkość średniej kroczącej %K oraz jej „wygładzenie” czyli %D. Następnie należy określić górny i dolny poziom wartości oscylatora, po przekroczeniu którego oscylator generuje sygnał odwrócenia trendu (dla naszego przykładu jest to 80 i 20).

 

Sygnałem do otwarcia pozycji długiej jest przecięcie od dołu poziomu 20, a sygnałem do zamknięcia pozycji jest przecięcie się linii %K i %D w zakresie oscylatora 80 -100. Sygnałem do otwarcia pozycji krótkiej jest przecięcie od góry poziomu 80, a sygnałem do zamknięcia pozycji będzie przecięcie się linii %Ki %D. Oscylator ten ma wysoką skuteczność w przypadku trendu bocznego, natomiast dla trendu wzrostowego lub spadkowego generuje fałszywe sygnały.

 

Oscylator MACD

Jest to wskaźnik wyprowadzony przez Geralda Appela, który z dużym prawdopodobieństwem wskazuje możliwe zmiany trendu. Oscylator ten ma zastosowanie do analizy większych zakresów czasu (inwestowanie średnio- i długoterminowe). Składa się z dwóch wykładniczych średnich kroczących (EMA) o różnych okresach analizowanych danych (dwie przecinające się linie) oraz średniej kroczącej (SMA), prezentowanej za pomocą histogramu. Dla naszego przykładu w platformie Alior Trader oscylator MACD jest zbudowany z 12- dniowych i 26- dniowych EMA oraz 9- dniowej SMA. Sygnałem dla otwarcia pozycji długiej jest przecięcie od dołu średniej kroczącej 26- dniowej przez 12- dniową EMA. Sygnałem zamknięcia pozycji długiej jest przecięcie 9- dniowej SMA przez 12- dniową EMA w dodatniej części oscylatora MACD.

 

Oscylator CCI (Commodity Channel Index)

Wskaźnik ten bazuje na tzw. kursie typowym, wyliczanym ze wzoru: (kurs maksymalny + kurs minimalny + kurs zamknięcia)/3 i odchyleniu kursu typowego od średniej kroczącej w stosunku do kursu średniego w danym okresie (najczęściej jest to okres 14 dni). Strategię inwestycyjną można oprzeć na znajdowaniu okresów dywergencji między wykresem trendu a fazą oscylatora lub na inwestowaniu zgodnie z trendem po otrzymaniu z oscylatora sygnału wyprzedania / wykupienia. Dywergencja powstaje wtedy, gdy oscylator pokazuje trend przeciwny do trendu, jaki jest ukazany na wykresie.

 

Faza wyprzedania w oscylatorze CCI to okres, w którym wartość indeksu CCI spadnie poniżej poziomu -100, należy wtedy oczekiwać ruchu kursu w górę, natomiast faza wykupienia w oscylatorze CCI to okres, w którym wartość indeksu CCI wzrośnie powyżej poziomu +100, należy wtedy oczekiwać spadku kursu obserwowanej pary walutowej.  

 

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę