JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDEkspertPrzykładowe wskaźniki w ATWskaźniki Fibonacciego
Drukuj Poleć A A

Wskaźniki Fibonacciego

Jak wspominano w poprzednich rozdziałach, kurs danego instrumentu odzwierciedla oczekiwania inwestorów. Z kolei na kształtowanie się oczekiwań inwestorów silnie wpływa aspekt psychologiczny. Aby wytłumaczyć zachowanie się rynku w kontekście psychologii tłumu, amerykański inżynier R. Eliotta stworzył teorię, zgodnie z którą wahania kursu danej pary zmieniają się zgodnie z cyklami bazującymi na ciągu liczb Fibonacciego (0,1,1,2,3,5,8…).

 

Zgodnie z tą teorią rynek porusza się według określonych szczytów i dołków. Główny trend zawiera 5 punktów zwrotnych, które są tworzone przez 3 fale wzrostowe oraz dwie fale spadkowe (korekty trendu wzrostowego). Analogicznie są tworzone fale dla trendu spadkowego. W analizie technicznej często wykorzystuje się tzw. złoty podział, bazujący na ciągu liczb Fibonacciego. W platformie Alior Trader inwestor ma do dyspozycji kilka wskaźników Fibonacciego, których zastosowanie przedstawiono poniżej.

Fibonacci Fans (Wachlarz Fibonacciego)

Wskaźnik ten poprzez wykreślenie trzech trendów przypomina wachlarz. Aby utworzyć taki wachlarz w platformie Alior Trader, należy z menu "Analiza Techniczna" wybrać "Fibonacci Fans". Następnie należy zaznaczyć szczyt lub dno (w zależności od analizowanego trendu) i połączyć z przeciwstawnym poziomem maksymalnym / minimalnym. Zostaną dodatkowo nakreślone trzy trendy z przesunięciem 38,2% 50% oraz 61,8% względem narysowanej linii trendu. Dodatkowe linie trendu pozwalają przewidzieć przyszłe zachowanie się kursu oraz wskazują potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Interpretacja tego wskaźnika jest następująca. Trend danej pary walutowej nie poruszają się ruchem ciągłym w górę lub w dół. Ruchom tym towarzyszy korekta (zniesienie). Jeżeli zostanie wytyczona linia głównego trendu za pomocą wskaźnika Fibonacci Fans, to dodatkowe linie trendu wskazują potencjalne poziomy zniesień trendu głównego (31,2% , 50% , 61,8%).

 

 

Jeżeli trend podczas korekty przebije poziom 31,2% zniesienia, to linia 50% stanowi potencjalny opór/wsparcie. Jeżeli trend zatrzyma się na tym poziomie, to linia 50% stanowi mocny opór / wsparcie, po dotknięciu których trend zmieni kierunek na przeciwny – zgodny z trendem głównym.

Fibonacci Time Zones (Wskaźnik stref czasowych)

Wskaźnik ten tworzą pionowe linie, których wzajemna odległość zwiększa się zgodnie z ciągiem liczb Fibonacciego (1,1,2,3,5,8,13,21…). Wskaźnik ten pozwala zidentyfikować okresy, w których może nastąpić zmiana trendu lub korekta. Aby zastosować ten wskaźnik w platformie Alior Trader, należy z menu "Analiza Techniczna" wybrać wskaźnik "Fibonacci Time Zone". Następnie należy zidentyfikować początek głównego trendu, od którego należy rozpocząć nakreślanie wskaźnika. Po zaznaczeniu tego punktu zostaną nakreślone pionowe linie. Miejsca przecięcia się linii wskaźnika oraz kursu są potencjalnymi punktami zwrotnymi trendu.

 

 

Założeniem stosowania tego wskaźnika jest teoria mówiąca o tym, że wszystkie zdarzenia mające istotny wpływ na kształtowanie się trendu danego instrumentu z dużym prawdopodobieństwem (ok. 70%) mają miejsce w punktach przecięcia trendu z pionową linią czasu.

Fibonacci arcs (łuki Fibonacciego)

Wskaźnik ten pozwala zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu, a także docelowe poziomy cenowe. Wskaźnik ten powstaje poprzez połączenie dwóch skrajnych poziomów cenowych w danym trendzie. Po wytyczeniu trendu na wykres nanoszone są krzywe zniesień (31,2% , 50%, 61,8%) głównego trendu, stanowiące poziomy wsparcia, oporu lub poziomu docelowego.

 

 

Założeniem stosowania tego wskaźnika jest teoria, mówiąca o tym, że wszystkie zdarzenia, mające istotny wpływ na kształtowanie się trendu danej pary walutowej, z dużym prawdopodobieństwem (ok. 70%) mają miejsce w punktach przecięcia trendu z pionową linią czasu.

Fibonacci Retrenchment (ograniczenia Fibonacciego)

Wskaźnik ten przedstawia potencjalne poziomy wsparcia / oporu kursu danego instrumentu będącego w fazie korekty. Jak już wcześniej wspomniano, rynek porusza się w cyklach. Każda fala głównego trendu jest poprzedzona falą korekty. Fibonacci Retrenchment pozwala przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem zakres korekty. Poziomy zniesień (zakresu korekty) wynoszą: 23,6% , 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% zakresu analizowanego trendu. Aby zastosować ten wskaźnik, należy w platformie Alior Trader wybrać z menu "Analiza Techniczna" narzędzie "Fibonacci Retrenchment". Po zidentyfikowaniu trendu należy połączyć jego skrajne punkty. Na wykresie zostaną naniesione poziome linie, stanowiące potencjalne miejsca zakończenia fazy korekty i kontynuacji, przez kurs danego instrumentu, głównego trendu.

 

 

Interpretacja tego wskaźnika brzmi następująco: jeżeli fala korekty głównego trendu przebije poziom np. 61,8% zniesienia, to poziom 50% zniesienia jest potencjalnym poziomem wsparcia / oporu fali korekty i przy takim poziomie cenowym należy oczekiwać zmiany kierunku kursu danego instrumentu.

Fibonacci Spiral (Spirala Fibonacciego)

Wskaźnik ten łączy zalety analizy czasowej (time zones) oraz analizy ceny (retrenchment). Spirala, jaka powstaje po połączeniu skrajnych punktów trendu, jest optymalną kombinacją ceny czasu dla głównych poziomów zniesień.

 

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę