JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDInformacje ogólne
Drukuj Poleć A A

Informacje ogólne

CFD –   Contract for Difference (kontrakt na różnice kursowe) -  jest instrumentem opartym na cenie innego kwotowanego instrumentu  tzw. bazowego. Instrumentem bazowym mogą być m.in. waluty, indeksy, akcje, towary oraz obligacje.

 

Kontrakt CFD jest umową wymiany różnicy pomiędzy ceną nabycia i ceną sprzedaży kontraktu. Jeżeli cena wzrosła, to nabywca kontraktu otrzymuje różnicę cen od sprzedawcy, jeżeli spadła, to sprzedawca otrzymuje różnicę od nabywcy. Rozliczenie następuje w czasie rzeczywistym w formie gotówki zapisywanej na rachunku.

Cechy kontraktów CFD:

  • dostępność CFD opierających się na bardzo wielu różnych klasach aktywów,
  • możliwość generowania zysków zarówno na spadkach jak i na wzrostach rynku,
  • w odróżnieniu od kontraktów notowanych na giełdzie papierów wartościowych, niektóre kontrakty CFD nie mają określonej daty wygasania - otwarta pozycja jest automatycznie odnawiana na zakończenie dnia, z uwzględnieniem opłat z tytułu finansowania pozycji (opłaty dostępne do wglądu w Specyfikacji Instrumentów Finansowych – podawanej w formie Komunikatu Biura Maklerskiego),
  • zastosowanie dźwigni finansowej pozwala na zawieranie transakcji przy niewielkim wkładzie finansowym (już od 1% wartości transakcji),
  • dźwignia finansowa pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w krótkim czasie ( należy zwrócić uwagę, że efekt dźwigni obejmuje również potencjalnie wygenerowane straty),
  • zakup lub sprzedaż kontraktu CFD nie oznacza bezpośredniego nabycia instrumentu bazowego – prawa i obowiązki płynące z posiadania instrumentu bazowego nie są uwzględniane w przypadku nabycia kontraktu,
  • prowizje są płacone zarówno za zakup jak i późniejszą sprzedaż kontraktu CFD (prowizja za otwarcie i zamkniecie pozycji),
  • kontrakty CFD nie są standaryzowane. Każdy broker podaje do wiadomości Klientów warunki dotyczące danego kontraktu.

Dźwignia (lewar)

Jak sama nazwa wskazuje jest to narzędzie, które zwielokrotnia możliwości inwestycyjne. Termin ten jest bezpośrednio powiązany z pojęciem depozytu zabezpieczającego. Dla przykładu przy dźwigni 1:10 nasz wkład finansowy (depozyt) będzie wynosił jedynie 10% faktycznej wartości instrumentu, pozostałe 90% pochodzi od brokera. Trzeba pamiętać że dźwignia spotęguje Nasze zyski ale też i straty, dlatego z dużą rozwagą należy podejmować decyzje na tych instrumentach.

Szczegółowo zostanie to opisane przy kolejnych typach instrumentów dostępnych na Alior Trader.

Depozyt zabezpieczający

Zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych, w tym na kontraktach CFD, wiąże się z obowiązkiem wniesienia depozytu, zabezpieczającego otwarte pozycje. Kwota wniesionego depozytu jest gwarancją, jakiej udziela inwestor brokerowi, że w przypadku poniesienia straty inwestor jest zdolny do wywiązania się z zapłaty zobowiązania na rzecz innego inwestora, który zamknie w takim przypadku zyskowną pozycję. Wielkość depozytu zabezpieczającego, jaki jest wymagany do otwarcia pozycji, zależy od rodzaju instrumentu bazowego. Na przykład otwierając pozycję na CFD na indeks, inwestor musi posiadać depozyt zabezpieczający w wysokości 1% wartości zlecenia. Jeżeli otwarta pozycja wygeneruje stratę, to rozliczenie straty (zapłata) dokonywane jest poprzez obciążenie tą kwotą depozytu zabezpieczającego. Warto pamiętać, że w przypadku platformy Alior Trader należy utrzymywać  depozyt na poziomie 100% kwoty wymaganej do zabezpieczenia wszystkich otwartych pozycji. W przeciwnym wypadku wystąpi komunikat Margin Call, czyli wezwanie do uzupełnienia depozytu. Jeżeli wartość rachunku spadnie do 90% wartości sumy depozytów zabezpieczających otwarte pozycje, nastąpi uruchomienie procedury Stop Out, która automatycznie zamknie pierwsze otwarte pozycje aż do zwiększenia stanu rachunku.

Finansowanie pozycji

Działając na kontraktach CFD broker umożliwia otwarcie pozycji już od 1% wkładu własnego, w zależności od pozycji obciąża lub uznaje rachunek pewną niewielką kwotą – jest to tzw. finansowanie pozycji. 

Stawki finansowania dla instrumentów innych niż pary walutowe pokrywają koszt kredytowania zakupu bądź krótkiej sprzedaży instrumentów przez dostawcę  płynności.
 

Biuro Maklerskie określa koszt poprzez doliczenie marży w wysokości 350 punktów bazowych do stopy LIBOR waluty instrumentu bądź stopy odpowiedniej dla walut dla których LIBOR nie jest określany.

Dodatkowa marża stanowi przychód Biura Maklerskiego, pozwala wyeliminować codzienne zmiany stawek finasowania celem stworzenia bardziej stabilnych i przewidywalnych warunków inwestowania.

 

 

 

Stawki finansowania podawane są do wiadomości Klientów w Specyfikacji Instrumentów finansowych.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę