JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDPoczątkującyCFD na obligacje
Drukuj Poleć A A

CFD na obligacje

Obligacje, jako papiery dłużne, stanowią bardzo duży segment rynku papierów wartościowych i są powszechnie używane przez przedsiębiorstwa i rządy krajów w celu pozyskania środków finansowych. Na cenę obligacji ma wpływ wiele czynników w tym m.in.: stopa procentowa, termin wykupu, a także popyt i podaż na daną serię obligacji. W dużym uproszczeniu , gdy stopy procentowe w danym kraju rosną, ceny obligacji (i instrumentów pochodnych opartych o tą obligację) spadają. 

 

Obecnie w platformie Alior Trader dostępne są trzy kontrakty CFD na obligacje. Są to: EBUND, IBOND i TNOTE. Kontrakty CFD oparte o kontrakty futures na obligacje notowane są w seriach, podobnie jak kontrakty terminowe na Warszawskiej Giełdzie papierów Wartościowych.  Te serie to:
 

H – kontrakt marcowy

M – kontrakt czerwcowy

U – kontrakt wrześniowy

Z – kontrakt grudniowy

 

EBUND – Kontrakt CFD oparty o cenę Euro Bund Futures (instrument oparty o dziesięcioletnie, instrumenty dłużne emitowane przez Republikę Federalną Niemiec, z kuponem rocznym wynoszącym 6%).

 

IBOND – Kontrakt CFD oparty o cenę BTP Italian Government Bonds (Włoskie obligacje rządowe z terminem wykupu 10 lat).

 

TNOTE – Kontrakt CFD oparty o cenę Treasury Note (obligacje USA o stałym oprocentowaniu emitowane na okres od jednego roku, do 10 lat).

 

Kontrakty CFD, których instrumentem bazowym jest obligacja (lub kontrakt futures na obligację), dają inwestorom dużą elastyczność i obniżają bariery wejścia na rynek obligacji. Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej, możliwe jest generowanie wysokich zysków przy stosunkowo niewielkich zmianach ceny instrumentu bazowego. Inwestor nie musi zatem wpłacać całej kwoty niezbędnej do zakupu danej obligacji, lecz na podstawie wahań kontraktu CFD, może zarabiać na różnicach cen (zarówno grając na wzrosty, jak i na spadki). Zastosowanie kontraktów CFD na obligacje w swojej strategii inwestycyjnej może okazać się doskonałą metodą dywersyfikacji portfela. Inwestycję w CFD można traktować  z jednej strony jako krótkoterminową okazję do zarobku na różnicach cen, z drugiej natomiast może ona posłużyć jako hedging  (zabezpieczenie portfela pozycją przeciwną) ryzyka stopy procentowej. Należy jednak pamiętać, że instrumentem bazowym w tym wypadku nie są konkretne obligacje a kontrakt na obligacje. Spadek rentowności obligacji powoduje wzrost wartości kontraktu. Wzrost rentowności obligacji czyli w uproszczeniu spadek ich ceny powoduje spadek ceny kontraktu i tym samym spadek cen instrumentu CFD. Proponowane instrumenty są wycenianie w procentach wartości nominalnej. Wartość kontaktów dla ceny równej 100 wynosiłaby 10000 jednostek waluty w której są notowane czyli USD dla TNOTE oraz EUR dla IBOND oraz EBUND.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę