JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDŚredniozaawansowanyDeterminanty wahań kursów akcji

Determinanty wahań kursów akcji

Jak już wcześniej wspomniano, wartość kontraktu CFD zależy od wartości instrumentu bazowego.
Należy więc zadać pytanie: co wpływa na kształtowanie się cen instrumentu bazowego (akcji, indeksu, towaru lub surowca)?

 

Głównym czynnikiem, mającym wpływ na wartość każdego instrumentu bazowego, jest kształtowanie się zależności między popytem a podażą na dany instrument. Każdy dodatkowy czynnik wpływa na popyt i podaż, kreowane przez inwestorów, według ich subiektywnej oceny tego czynnika.

 

Na wykresie poniżej przedstawiono zależność między popytem a podażą na instrument finansowy. Krzywa podaży przedstawia zależność między liczbą chętnych do sprzedania danego instrumentu według danej ceny (jest to krzywa rosnąca) natomiast krzywa popytu przedstawia liczbę uczestników rynku, gotowych kupić dany instrument po konkretnej cenie. Punkt przecięcia się krzywej popytu i podaży jest punktem równowagi między popytem a podażą.

 

 

Jest to jednak ujęcie statyczne. Tymczasem sytuacja rynkowa ciągle się zmienia. Nieustannie na rynek (do wiadomości uczestników rynku) napływają informacje, które mają istotny wpływ na kształtowanie się popytu i podaży. Dla inwestora, chcącego podejmować trafne decyzje odnośnie zawieranych transakcji, kluczowa jest wiedza, jak zmiana popytu i podaży wpływa na cenę instrumentu finansowego (a przez to na cenę kontraktu CFD).

Sekcja „Edukacja” dostępna jest w pełnej wersji serwisu – tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku.
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę