JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDŚredniozaawansowanyZastosowanie analizy technicznej w kontraktach CFDGrając zgodnie z trendem
Drukuj Poleć A A

Grając zgodnie z trendem

Jeżeli w danym okresie np. jednego dnia zaznaczymy na wykresie kursy, po jakich zawarto transakcje w interwale np. co 10 minut a następnie połączymy je linią ukaże się nam historia zmian cen. Historia ta potocznie jest zwana trendem. Istotną cechą trendu jest wskazanie z dużym prawdopodobieństwem kierunku dalszych zmian kursu akcji danej spółki. Jeżeli trend danej akcji wskazuje spadek (kurs na końcu obserwowanego okresu jest niższy niż na początku okresu) inwestor sprzedając daną akcję  z dużym prawdopodobieństwem osiągnie zysk. Trend rosnący (kurs na końcu obserwowanego okresu jest wyżej niż na początku okresu) jest sygnałem kupna danej akcji lub CFD na akcję. Trend może być również boczny - oznacza to, że kurs akcji lub kontraktu zmienia się w niewielkim zakresie. Można wtedy zastosować strategię, polegającą na kupowaniu akcji lub kontraktu CFD na akcje, gdy jej kurs będzie w dolnym zakresie cenowym, i sprzedawaniu gdy kurs będzie w górnym zakresie cenowym.

Specyficzną cechą trendu jest to, że nigdy nie porusza się bezustannie w jednym kierunku. Jeżeli ruch cen ostatnich transakcji odbywa się w jednym kierunku, to po jakimś czasie następuje zwrot w przeciwnym kierunku. Ruch ten zwany jest korektą - jej zakres jest mniejszy niż ruchu pierwotnego. Po zakończeniu fazy korekty, ruch kursu instrumenru zmienia kierunek na zgodny z trendem. Za każdym razem, kiedy dokonywany jest zwrot z kierunku pierwotnego w kierunku korekty, formowana jest górka (wartość maksymalna) lub dołek (wartość minimalna). Nowy punkt maksymalny jest osiągnięty, kiedy korekta wzrostowego ruchu cen zaczyna się przy kursie wyższym niż poprzedni punkt maksymalny. Nowy punkt minimalny osiągnięty jest, gdy korekta spadkowego ruchu cen zaczyna się przy kursie niższym niż poprzedni punkt minimalny.

Trend wzrostowy

Połączenie kolejnych punktów minimalnych linią prostą utworzy trend wzrostowy.

 

Trend spadkowy

Połączenie kolejnych punktów maksymalnych linią prostą utworzy trend spadkowy.

 

Trend boczny

Seria kolejnych punktów maksymalnych i minimalnych, znajdujących się na podobnych poziomach, tworzy trend boczny.

 

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę