JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaCFDŚredniozaawansowanyZastosowanie analizy technicznej w kontraktach CFDPoziomy wsparcia i oporu
Drukuj Poleć A A

Poziomy wsparcia i oporu

Jak wcześniej wspomniano, zajmowanie pozycji zgodnie z trendem umożliwia osiągnięcie zysku przy minimalizacji ryzyka. Jednakże trend nie porusza się bezustannie w jednym kierunku. Między okresami wzrostu lub spadku są okresy tzw. korekty, kiedy kurs akcji lub kontraktu CFD porusza się przeciwnie do trendu. Aby zwiększyć opłacalność inwestycji, należy dokładnie zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu. Znając poziomy, w których kurs instrumentu finansowego zmienia kierunek, można otwierać i zamykać pozycje w najbardziej opłacalnych momentach. Oporem jest taki poziom cenowy, w okolicy którego kurs instrumentu finansowego przestaje rosnąć i ma tendencję do odwrotu. Wsparciem jest taki poziom cenowy, w okolicy którego kurs instrumentu finansowego przestaje spadać i przejawia tendencję odwrotu. W komunikatach, publikowanych przez analityków, poziomy wsparcia i oporu są prezentowane nie jako konkretne poziomy cen, lecz jako obszar, w którym z dużym prawdopodobieństwem nastąpi zmiana kierunku kursu akcji lub kontraktu CFD.

 

Ze względu na sposób stosowania poziomów wsparcia i oporu rozróżnia się:

Horyzontalne poziomy wsparcia

Na wykresach są to poziomy, w których kurs akcji lub kontraktu CFD zmienia kierunek kilka razy w badanym okresie czasowym.

 

Ukośne poziomy wsparcia i oporu

Powstają przy identyfikacji trendu. Przebicie tych poziomów często jest sygnałem zmiany trendu. Analizując ruch kursu akcji lub kontraktu CFD można zauważyć, że kurs co jakiś czas zmienia swój kierunek a następnie powraca do pierwotnego ruchu. Innymi słowy kurs wzrasta i spada „stopniowo”, tworząc szereg kolejnych „dołków” i „górek”. Jeżeli połączy się ze sobą wyższe „górki” i niższe „dołki” uzyska się ukośne poziomy wsparcia i oporu.

 

 

Efektywne wykorzystanie horyzontalnych i ukośnych poziomów wsparcia i oporu zwiększy zyskowność inwestycji.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę