JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaForexEkspertBilans handlowy
Drukuj Poleć A A

Bilans handlowy

Wraz z rozwojem transportu i globalizacją zwiększa się ilość dóbr konsumpcyjnych jaka jest wymieniana między gospodarkami. Producenci importujący lub eksportujący dobra konsumpcyjne uzależniają ceny finalne swoich produktów biorąc pod uwagę min. kurs walutowy. Jak wcześniej wspomniano wartość waluty ma wpływ popyt i podaż. Jeżeli gospodarka jest stabilna (brak czynników makroekonomicznych destabilizujących gospodarkę) to punkt przecięcia linii popytu i podaży wskazuje cenę równowagi.

 

 

Jednakże w przypadku gospodarek otwartych istnieje możliwość zakupu dóbr konsumpcyjnych, których nikt nie produkuje w jednej gospodarce (np.: ze względu na koszty wytworzenia) korzystając z usług przedsiębiorstw, których działalność jest oparta na imporcie. W takim przypadku zaspokojenie potrzeb na dobra konsumpcyjne może wpłynąć na wartość waluty tej gospodarki, w której dobro te jest wytwarzane.

Wpływ importerów na kształtowanie się popytu na walutę

Wzrost popytu na dobra produkowane w danej gospodarce wpływa na wzrost popytu na walutę tej gospodarki (gdyż za nią można kupić dobro konsumpcyjne). Przedsiębiorstwa importujące dane dobro z zagranicy w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów składa zamówienie na to dobro płacąc walutą tej gospodarki (np. USD), w której dane dobro jest wytwarzane. Wpływa to na wzrost popytu na tą walutę a przez to wzrost jej wartości względem innych walut.

 

Jak widać na wykresie wzrost popytu przesuwa linię popytu w prawo, przez co ustala się nowa cena równowagi o wartości wyższej niż w okresie poprzedzającym wzrost zamówień na dane dobro.

 

Wcześniej wspomniano niektóre czynniki fundamentalne mają wpływ na osłabienie się popytu na walutę, a przez to jej deprecjację. Dla przykładu Bank Japonii ogłosił obniżkę stóp procentowych. Obniżka wpłynie negatywnie na atrakcyjność inwestycji w instrumenty dłużne (np. obligacje) przez co inwestorzy wycofują swoje środki z tych inwestycji (poprzez sprzedaż instrumentów dłużnych) i relokują w gospodarkach o wyższej stopie procentowej. Inwestorzy wymieniają Jeny na inną walutę.

 

 

Na wykresie widać spadek popytu na walutę powoduje przesunięcie linii popytu w lewo, przez co nowa cena równowagi ma niższą wartość niż w okresie wyższej stopy procentowej

Wpływ inwestorów na kształtowanie się podaży na walutę

Wzrost podaży danej waluty wpływa na jej wartość. Bazując na poprzednim przykładzie przedsiębiorstwo chcące zakupić dobra za walutę innej gospodarki musi wymienić swoją walutę (np. EUR) na walutę obcą. W wyniku tej operacji nastąpił wzrost ilości euro a przez to spadek jej wartości.

 

 

Jak widać na wykresie wzrost podaży przesuwa linie podaży w prawo, przez co ustala się nowa cena równowagi o wartości niższej niż w okresie poprzedzającym wzrost zamówień na dane dobro.

 

Inaczej wygląda sytuacja gdy w danej gospodarce jest produkowane dobro, które jest w dużych ilościach eksportowane do innych gospodarek. W takim przypadku przedsiębiorstwo eksportujące dane dobro realizuje złożone zlecenia zakupu według waluty swojej gospodarki. Konsumenci zagraniczni będą wymieniać walutę swoich gospodarek (np. Euro) na walutę gospodarki, w której rozlicza się z producentem danego dobra (np. Jena). Nastąpi spadek podaży Jena (będzie go mniej w obiegu) a przez to wzrośnie jego wartość.

 

 

Jak widać na wykresie spadek podaży przesuwa linię podaży w lewo, przez co ustala się nowa cena równowagi o wartości wyższej niż przed sprzedażą tego dobra.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę