JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaForexEkspertPsychologia inwestowania
Drukuj Poleć A A

Psychologia inwestowania

 

Aktualna cena odzwierciedla oczekiwania inwestorów. Aktywny inwestor rynku FOREX często jest targany emocjami gdy otwarte pozycje jakie posiada są sprzeczne z sytuacją rynkową. Strach przed stratą i chęć zysku powodują, że inwestorzy bez określonej jasno strategii szybko tracą kapitał. Aby móc skuteczne kontrolować pozycje inwestor musi pierw umieć kontrolować emocje. Nie jest bowiem możliwe odseparowanie emocji podczas zawierania transakcji, jednakże jeżeli inwestor pozna samego siebie i dostosuje sposób handlowania do swojej psychiki to z pewnością zachowa kapitał (osiągnie pierwszy krok do sukcesu na rynku FOREX). Negatywnymi czynnikami, jakie wpływają na wyniki inwestycyjne są: zbyt duża pewność siebie, przekonanie o stabilności rynku, szukanie argumentów potwierdzających własne poglądy nt. rynku, strach przed poniesieniem straty.

Zbyt duża pewność siebie

dokonanie kilku zyskownych transakcji często owocuje zbytnią pewnością siebie. Inwestor mający przekonanie, że zna rynek doskonale i przy tym biegle włada wskaźnikami często składa zbyt duże zlecenia lub tak często, że koszty związane z przeprowadzaniem transakcji przewyższają zyski. Zbyt duża pewność siebie przejawia się również w „przetrzymaniu” pozycji zbyt długo gdy trend danej pary walutowej zmienił kierunek przy czym nie jest to faza korekty.

Przekonanie o stabilności rynku

transakcje na rynku FOREX są zawierane 24 godziny na dobę od niedzieli 23:00 do piątku 23:00. Rynek ciągle się zmienia tak, jak sytuacja makroekonomiczna. Inwestor zawierający transakcje każdego dnia często może błędnie ocenić sytuację rynkową, jeżeli jego podejście będzie w stylu „ dzisiaj zachowane danej pary walutowej będzie takie samo, jak wczoraj, przedwczoraj czy kilka dni temu”. Takie podejście jest weryfikowane z momentem opublikowania ważnych danych makroekonomicznych. Aby zapobiec takiemu zachowaniu należy każdego dnia na nowo analizować sytuację rynkową z perspektywy kilku ram czasowych, aktualizowaniu poziomów wsparcia i oporów oraz rozpoznawać potencjalne miejsca, w których trend może się odwrócić.

Szukanie argumentów na potwierdzenie własnych poglądów na rynek

Inwestorzy posiadający dużą pewność siebie często mają wyrobiony własny pogląd na sytuację rynkową i jedynie szukają informacji utwierdzających ich we własnych tezach. Takie podejście jest niebezpieczne ze względu na to, że szukając informacji potwierdzających ich tezy nie zauważają informacji, które mogą istotnie wpłynąć na sytuację rynkową. W rezultacie inwestor walczy z trendem ponosząc straty z każdej transakcji zawartej na podstawie swoich (błędnych) przekonań. Remedium na taką sytuację jest spojrzenie na inwestycje z różnych perspektyw, wymiana poglądów z innymi inwestorami. 

Strach przed poniesieniem straty

Wielu inwestorów ma awersję do ryzyka. Przejawia się to tym, że ból psychiczny związany z poniesieniem straty np.: 500 zł jest większy niż radość wygranej 500 zł. Inwestorzy, którzy boją się strat są bardziej skłonni do przetrzymywania pozycji stratnych, przez co szybko tracą zainwestowany kapitał. Sposobem na pokonanie takiego strachu jest ustalanie do otwartych pozycji fizycznych zleceń typu Stop Loss oraz dywersyfikacja portfela. Jeżeli inwestor posiada różnorodne pozycje istnieje duże prawdopodobieństwo że inwestycje generujące straty będą zrównoważone z inwestycjami zyskownymi. Istotnym jest ustalanie rzeczywistych (nie na papierze czy w głowie) poziomów Stop Loss, gdyż małe straty z kilku transakcji mogą być pokryte jedną inwestycją zyskowną, a inwestor nie zaprząta sobie głowy złymi transakcjami a skupia się na zawieraniu transakcji zyskownych.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę