JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaForexPoczątkującyZasady inwestowaniaStosuj zlecenie Stop Loss
Drukuj Poleć A A

Stosuj zlecenie Stop Loss

Niech żadna transakcja nie będzie ostatnią

Inwestor, kierując się analizą techniczną, zawsze powinien określić wielkość maksymalnej straty jaką jest w stanie zaakceptować w przypadku podjęcia błędnej decyzji inwestycyjnej. Odpowiednio dobrane parametry transakcji oraz jasno określony cel i horyzont inwestycji pozwalają na dużo lepszą kontrolę kosztów i efektywnie zmniejszają ryzyko straty w długim okresie czasu. Aby chronić i stale powiększać stan swojego konta, każdy inwestor powinien nakreślić  indywidualny plan zarządzania ryzykiem.

 

Dla przykładu, mając do dyspozycji 100 tysięcy złotych i angażując do pojedynczej transakcji 10 tysięcy złotych, ryzyko straty zostaje ograniczone do 10% całości kapitału. Zakładając negatywny scenariusz, w którym inwestor traci wszystkie środki z tej transakcji, na koncie pozostaje jeszcze 90 tysięcy złotych, które mogą posłużyć do odrobienia poniesionej straty, a także do wygenerowania dodatkowego zysku.

 

Częstym błędem początkujących graczy jest maksymalne wykorzystanie wszystkich posiadanych środków w jednej dużej transakcji. W ten sposób niezbędny margines finansowy  jest zredukowany niemal do zera. Sytuacja taka, w połączeniu z emocjonalnym podejściem do inwestycji i nadmierną chciwością prowadzi do znacznego wzrostu ryzyka, co w odniesieniu do rynku walutowego, może skutkować bardzo szybką utratą inwestowanego kapitału.

Ustaw zlecenie zabezpieczające

Skuteczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym możliwe jest tylko przy stałej kontroli kosztów, strat i zysków. Inwestorzy profesjonalni, zajmujący się zawodowo transakcjami na rynku walutowym, zawsze biorą pod uwagę poziom ryzyka, odpowiednio modelując ten poziom za pomocą różnych dostępnych narzędzi.

 

Najprostszym sposobem, który może zastosować każdy, nawet początkujący inwestor, jest określenie punktu wejścia i punktu wyjścia z danej transakcji. Przez punkt wejścia należy rozumieć cenę (kurs walutowy), po której transakcja zostaje zawarta. Punkt wyjścia natomiast, to cena po której inwestor zamyka transakcję. Jest to kluczowy czynnik każdej inwestycji, gdyż determinuje, czy transakcja przynosi zysk, czy generuje stratę.


Platforma Alior Trader daje możliwość ustanowienia dwóch poziomów wyjścia z każdej transakcji. Aby określić poziom akceptowanej straty na danej pozycji należy zastosować zlecenie Stop Loss (SL). Jest to zlecenie broniące przed pogłębieniem straty na pozycji, pozwalające ochronić część zainwestowanego kapitału, gdy decyzja inwestycyjna była błędna i cena danego instrumentu lub pary walutowej podąża w kierunku przeciwnym do zamierzonego. Raz ustanowione zlecenie Stop Loss może być w każdej chwili modyfikowane przez inwestora, natomiast jego działanie polegające na zamknięciu stratnej pozycji następuje automatycznie po osiągnięciu ceny (kursu walutowego) z ceną tego zlecenia.
 

Zleceniem przeciwnym do Stop Loss jest zlecenie Take Profit (TP). Działa ono analogicznie jak zlecenie Stop Loss, z tą różnicą, że ustanowione jest, aby zrealizować zysk na z góry założonym poziomie cenowym. Wspólną cechą obydwu powyższych zleceń jest ich automatyczne wykonanie, gdy kurs walutowy osiągnie odpowiednią wartość. Ustanawiając oba zlecenia, inwestor może być pewny, że transakcja zamknie się z zyskiem bądź stratą na konkretnych poziomach. W ten sposób możliwe jest zaprogramowanie platformy w momencie składania zlecenia, tak aby gracz nie musiał stale obserwować sytuacji rynkowej. Przy zabezpieczeniu pozycji zleceniem Stop Loss i Take Profit, transakcja zostanie zawarta automatycznie, gdy cena osiągnie odpowiedni poziom.

  • Dla zleceń kupna pary walutowej (pozycja długa) zlecenie Stop Loss ustala się poniżej kursu otwarcia pozycji, w przypadku zleceń sprzedaży (pozycja krótka) poziom Stop Loss ustala się powyżej kursu otwarcia pozycji.
  • Dla zleceń kupna pary walutowej (pozycja długa) zlecenie Takie Profit ustala się powyżej kursu otwarcia pozycji, w przypadku zlecenia sprzedaży (pozycja krótka) poziom Take Profit ustala się poniżej kursu otwarcia pozycji.

Prawidłowo określony poziom Stop Loss pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem, nawet gdy nie korzysta się z platformy. Profesjonalni inwestorzy nigdy nie wchodzą w pozycję bez określenia punktów wyjścia.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę