JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaForexŚredniozaawansowanyAnaliza technicznaFormacje cenowe
Drukuj Poleć A A

Formacje cenowe

Aktualny kurs danej pary walutowej odzwierciedla oczekiwania inwestorów. Jak wcześniej wspomniano aby efektywnie inwestować, należy odkreślić trend długo i średniookresowy. Jednakże trend może zmienić swój kierunek lub wejść w fazę konsolidacji. Istnieją pewne formacje cenowe, które poprzedzają konkretne zachowanie się kursu, a ich właściwa interpretacja pozwala inwestorowi zawierać transakcje z minimalnym poziomem ryzyka. Formacje cenowe można podzielić na dwie kategorie: formację kontynuacji trendu, formację odwrócenia trendu

Formacje kontynuacji trendu

 

Formacje te pozwalają odpowiedzieć na nurtujące inwestora pytanie: czy trend danej pary walutowej nadal będzie się poruszał w tym samym kierunku?

Oczekiwania inwestorów co do kształtowania się kursu danej pary walutowej w przyszłości mają pewne odzwierciedlenie w wykresach świecowych lub słupkowych. Poprawne zidentyfikowanie kilku następujących po sobie interwałów czasowych pozwala na określenie danej formacji cenowej, po zakończeniu której następuje z dużym prawdopodobieństwem ruch zgodny z trendem.

 

Do formacji kontynuacji trendu należy:

 

FORMACJA CHORĄGIEWKI

Formacja ta charakteryzuje się tym, że kurs danej pary walutowej konsoliduje się wokół danej wartości a następnie kurs przechodzi do silnej fazy wzrostowej (dla trendu wzrostowego) lub silnej fazy spadkowej (dla trendu spadkowego). Formację można rozpoznać po tym, że linia oporu i linia wsparcia są zbieżne (skierowane ku sobie).

 

 

Formacja ta posiada pięć charakterystycznych cech:

 • Poziom oporu (A) –stanowi górne ograniczenie formacji
 • Poziom wsparcia (B)- jest to dolne ograniczenie formacji
 • Zakres chorągiewki (C)-  stanowi obszar obejmujący początek trendu i górne ograniczenie formacji o największej wartości (dla trendu wzrostowego) lub obszar obejmujący początek trendu i dolne ograniczenie formacji o najniższej wartości (dla trendu spadkowego)
 • Punk wyjścia z formacji (D)- dla trendu wzrostowego jest to punkt, w którym kurs danej pary walutowej wybija się ponad linię oporu (A). dla trendu spadkowego jest to punkt, w którym kurs danej pary walutowej wybija się poniżej linii wsparcia (B).
 • Zakres wybicia kursu (E)-  jest to prognozowany zakres ruchu cen. W przypadku trendu wzrostowego kurs prawdopodobnie wzrośnie, jeżeli zostanie przebity poziom oporu. W przypadku trendu spadkowego kurs prawdopodobnie spadnie, jeżeli zostanie przebity poziom wsparcia. Dystans, na jaki wybije się kurs po wyjściu z formacji chorągiewki jest zbliżony do obszaru chorągiewki (C).

 

 

FORMACJA FLAGI

Jest to następna formacja kontynuacji trendu, która powstaje, gdy cena danej pary walutowej po pierwszym ruchu przeciwnym do trendu porusza się w równoległym kanale. Z wyglądu formacja flagi przypomina równoległobok lekko pochylony przeciwnie do trendu.

 

 

 

Flagi występują zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym. Formacja ta posiada pięć cech charakterystycznych:

 • Górne ograniczenie (A)- w trendzie spadkowym górne ograniczenie jest poziomem wsparcia,
 • Dolne ograniczenie (B) – w trendzie spadkowym dolne ograniczenie jest poziomem oporu,
 • Obszar flagi (C)- jest to trend poprzedzający formowanie się flagi. Obszar ten zawiera zakres od początku formowania się trendu aż do górnego (lub dolnego w zależności od trendu) ograniczenia formacji flagi,
 • Punkt wyjścia z formacji (D)- jest to punkt, w którym dana para walutowa przekracza linię górnego ograniczenia (dla flagi trendu wzrostowego) lub linię dolnego ograniczenia (dla flagi trendu spadkowego),
 • Zakres wybicia z formacji (E)- jest to estymowana cena, po przekroczeniu której kurs danej pary walutowej będzie kontynuował wzrost (dla flagi w trendzie wzrostowej) lub spadek (dla flagi w trendzie spadkowym).

FORMACJA KLINA

Formacja ta również należy do formacji kontynuacji trendu. W formacji tej zakres ruchu kursu danej pary walutowej zanika przez co linie tworzące górne i dolne ograniczenie formacji są skierowane ku sobie.

 

 

Formacja ta podobnie, jak wspomniane powyżej posiada 5 cech charakterystycznych:

 • Górne ograniczenie (A)- w trendzie spadkowym górne ograniczenie jest poziomem wsparcia,
 • Dolne ograniczenie (B) – w trendzie spadkowym dolne ograniczenie jest poziomem oporu,
 • Obszar klina (C)- jest to trend poprzedzający formowanie się klina. Obszar ten zawiera zakres od początku formowania się trendu aż do górnego (lub dolnego w zależności od trendu) ograniczenia formacji klina,
 • Punkt wyjścia z formacji (D)- jest to punkt, w którym dana para walutowa przekracza linię górnego ograniczenia (dla klina trendu wzrostowego) lub linię dolnego ograniczenia (dla klina trendu spadkowego),
 • Zakres wybicia z formacji (E)- jest to przewidywany dystans ceny, po przekroczeniu której kurs danej pary walutowej będzie kontynuował wzrost (dla klina w trendzie wzrostowym) lub spadek (dla klina w trendzie spadkowym).

 

 

FORMACJA TRÓJKĄTA

Formacja ta powstaje, gdy kurs danej pary walutowej nie może „przebić” danego poziomu cenowego, a ruch przeciwny do trendu konsoliduje się w coraz mniejszym zakresie. Formacja trójkąta występuje zarówno w trendzie wzrostowym , jak i spadkowym średnio i krótkookresowym.

 

 

Cechą charakterystyczną tej formacji jest to, że dystans ceny po wybiciu z formacji jest równy zakresowi cen pierwszej fazy konsolidacji cen w tej formacji.

Formacje odwrócenia trendu

 Inwestorzy stosujący analizę techniczną w celu zwiększenia efektywności inwestycji starają się zidentyfikować formacje sygnalizujące odwrócenie trendu. Niebywale trudne jest estymowanie zakresu cenowego trendu, jednakże istnieją pewne formacje cenowe, których wystąpienie jest sygnałem prawdopodobnej zmiany trendu. Formacje te informują, że jeżeli kurs pary walutowej po ukończeniu formacji podążą w kierunku przeciwnym niż na jej początku to jest to sygnał odwrócenia trendu. Do najpopularniejszych formacji należą: formacja podwójnego szczytu / dna, formacja potrójnego szczytu / dna, formacja Głowy i Ramion, odwrócona formacja Głowy i Ramion, formacja zaokrąglonego szczytu.

 

FORMACJA PODWÓJNEGO SZCZYTU/DNA

Pierwsza faza kształtowania się tej formacji przypomina korektę, czyli w trendzie wzrostowym (spadkowym) kurs osiąga dany poziom (A) po osiągnięciu którego kurs idzie w przeciwnym kierunku niż trend do poziomu zniesienia (B). Następnie kurs zmienia kierunek na zgodny z trendem aż do ponownego osiągnięcia poziomu (A) po czym kurs zmienia kierunek na przeciwny do trendu. Formacja podwójnego szczytu / dna zostaje ukończona w momencie, gdy kurs przebije poziom wsparcia (B) (lub oporu w trendzie spadkowym).

 

 

Formacja potrójnego szczytu / dna wygląda podobnie, jak formacja podwójnego szczytu / dna, z tym, że formacja jest ukończona z momentem trzeciego osiągnięcia a następnie przebicia poziomu wsparcia (oporu w trendzie spadkowym).

 

 

FORMACJA GŁOWY I RAMION/FORMACJA ODWRÓCONA GŁOWY I  RAMION

Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji w trendzie średniookresowym. Formacja ta powstaje, gdy kurs zmienia kierunek na przeciwny do trendu. Cena, przy której trend zmienia kierunek jest stanowi szczyt / dno pierwszego ramienia (A), następnie kurs przyjmuje kierunek przeciwny do trendu tworząc korektę. Krańcowy punkt korekty (cena, po osiągnięciu którego kurs zmienia kierunek na zgodny z trendem) tworzy tzw. linię szyi (D). Następnie kurs danej pary walutowej przebija poziom szczytu / dna pierwszego ramienia (A) aby osiągnąć szczyt trendu średniookresowego (B). Następnie kurs pary walutowej zmienia kierunek na przeciwny do trendu i podąża aż do linii szyi (D). Po osiągnięciu linii szyi kurs ponownie zmienia kierunek na zgodny z trendem aż do momentu utraty impetu (C). Cena, przy której kurs zmienia swój kierunek na przeciwny do trendu pierwotnego stanowi szczyt (dno) drugiego ramienia. Finalnym potwierdzeniem zmiany trendu jest przebicie linii szyi i brak ruchu powrotnego.

 

 

Formacja nie koniecznie przybiera kształt symetryczny. Szczyty ramion mogą mieć różną „wysokość” a linia szyi może być pochylona w kierunku ramienia pierwszego (A) lub drugiego (C).

 

 

FORMACJA ZAOKRĄGLONEGO SZCZYTU/DNA

Jest to formacja odwrócenia trendu składająca się z konsolidacji kursu poprzedzonej trendem wzrostowym (spadkowym). Konsolidacja ta przybiera raczej kształt wypukły. Wynika to z faktu, że trend łagodnie traci impet wzrostowy (spadkowy)  i po osiągnięciu szczytu (dna) następuje spadek kursu (lub jego wzrost w formacji zaokrąglonego dna).

 

 

Pewną trudność sprawia określenie poziomu wybicia się z formacji, czyli jasnego określenia sygnału do sprzedaży (lub kupna).

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę