JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWEkspertAnaliza FundamentalnaAnaliza otoczenia makroekonomicznego
Drukuj Poleć A A

Analiza otoczenia makroekonomicznego

Analiza otoczenia makroekonomicznego polega na ocenie atrakcyjności  rynku finansowego w danym państwie. Atrakcyjność ta zależy w głównej mierze od sytuacji gospodarczej, politycznej, prawnej oraz od postrzegania danego kraju przez rynki zagraniczne.  Otoczenie makroekonomiczne jest dobre, jeżeli następujące wskaźniki przyjmują odpowiednie dla siebie poziomy:

  1. Poziom wzrostu PKB – Poziom wzrostu PKB świadczy o prędkości rozwoju danego kraju
  2. Bezrobocie – Im wyższy poziom bezrobocia, tym inwestowanie obarczone jest większym ryzykiem
  3. Poziom inflacji – Im niższy poziom inflacji, tym sytuacja na rynkach finansowych jest bardziej stabilna
  4. Poziom długu publicznego i deficytu budżetowego w odniesieniu do PKB – Im niższy poziom długu i deficytu, tym kraj jest mniej zależy od  instytucji finansowych i innych państw.
  5. Saldo bilansu handlowego – Jeżeli jest dodatnie tzn., że kraj więcej eksportuje granicę niż importuje w ujęciu wartościowym
  6. Poziom stóp procentowych – Jest to średni poziom, wokół którego najczęściej kształtuje się oprocentowanie kredytów i lokat, im mniejszy poziom, tym ryzyko inwestowania w danym kraju jest niższe
  7. Poziom stawek podatkowych – Im niższe stawki, tym przedsiębiorcy chętniej inwestują w danym kraju

Bardzo ważne są również czynniki, których nie da się ująć w formie prostych wskaźników. Są to przede wszystkim takie aspekty jak stabilność rządów, otoczenie prawne i zrozumiałość przepisów obowiązujących w danym państwie.

 

Przedstawione powyżej cechy rynku finansowego oceniające atrakcyjność inwestycji, stanowią podstawę do zbiorczej oceny  –  ratingu – wystawianej  przez międzynarodowe instytucje ratingowe. To z kolei jest kryterium, według którego jest oceniany klimat inwestycyjny przez podmioty zagraniczne.  

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę