JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWEkspertAnaliza FundamentalnaAnaliza sytuacyjna spółki
Drukuj Poleć A A

Analiza sytuacyjna spółki

Analiza sytuacyjna spółki skupia się przede wszystkim na aspektach pozafinansowych. Podczas przeprowadzania tej analizy inwestor powinien skupić się głównie na strategii objętej przez przedsiębiorstwo. Bardzo ważnym aspektem są  kwalifikacje, doświadczenie i dotychczasowe poczynania kadry menadżerskiej i pracowników niższych szczebli.  Istotne jest również to, jak spółka jest postrzegana przez swoich klientów i dostawców oraz w jaki sposób prowadzi marketing. Analiza sytuacyjna spółki musi prowadzić do wyznaczenia wszystkich możliwości i zagrożeń, jakie stoją przed firmą. Jest to niezbędny etap, aby w ostatnim kroku analizy fundamentalnej poprawnie wycenić wybrane przedsiębiorstwo.

Wszelkie niezbędne informacje należy zdobyć, pytając o potrzebne informacje pracowników, dostawców, odbiorców oraz ekspertów z danej branży. Można skupić się na kilku podstawowych aspektach, dzięki którym uzyskamy ogólny obraz spółki oraz wyobrażenie jak może wyglądać jej sytuacja w przyszłości. Te aspekty to np.:

  1. Kompetencje kadry zarządzającej
  2. Konkurencyjność firmy
  3. Prowadzona działalność marketingowa
  4. Działalność rozwojowa

Od kierowników korporacji należy oczekiwać długoletniej strategii działalności. Starania skierowane wyłącznie na poprawę jednorocznych wyników są symptomem braku umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem. Skuteczny menadżer powinien zapewnić rozwój, zachowanie przewagi nad konkurentami i silną pozycję swojej spółki w długim okresie. Istotne jest również to, jakie relacje panują pomiędzy pracownikami, a menadżerami oraz to jaką siłę w przedsiębiorstwie posiadają związki zawodowe i czy są one w stanie wymuszać częste podwyżki pensji. Menadżer powinien myśleć jak właściciel kierowanej spółki i zarządzać nią tak, aby wzrastało bogactwo jej udziałowców, dlatego ważny jest system wynagradzania kierowników. Przy analizie sytuacyjnej należy ustalić, czy znaczącymi akcjonariuszami firmy są również członkowie zarządu. Jeżeli tak, to inwestor może mieć większą pewność, że dyrektorzy będą zarządzać spółką tak, żeby wzrastała jej wartość. Warto także prześledzić historię skupu akcji własnych przez przedsiębiorstwo.  Często dla akcjonariuszy korzystne jest, żeby firma, która ma nadmiar gotówki, skupywała i umarzała akcje własne. Daje to pewnego rodzaju dwojaką premię dla akcjonariuszy. Z jednej strony mniejsza ilość akcji na rynku sprawia, że osiągnięty zysk dzielony jest na mniej części i przez to wypłacana dywidenda jest większa. Z drugiej strony, proces skupywania akcji własnych zazwyczaj pociąga za sobą wzrost ceny akcji, co jest korzystne dla ich posiadaczy.

Konkurencyjność może być mierzona osiąganą rentownością przez spółkę w porównaniu do innych firm z branży. Na tym etapie analizy można sprawdzić, jakich i ile odbiorców oraz dostawców ma spółka, a także jak silną pozycję ma w relacjach z nimi. Ważne jest to, żeby spółka mogła w miarę potrzeb zmieniać ceny nabywanych surowców i sprzedawanych produktów. Należy tez przeanalizować działalność konkurencji, czyli przede wszystkim to jak rozwijają się inne formy z branży oraz to, czy nie zabierają udziału w rynku analizowanej spółce.   

Działalność marketingowa powinna zapewnić to, żeby zadowoleni klienci ponownie korzystali z usług firmy i żeby dana marka jak najbardziej kojarzyła się ze sprzedawanym produktem. Nie liczy się oczywiście intensywność, ale efektywność kampanii marketingowych, dlatego każde działanie w tym kierunku powinno być odpowiednio przeanalizowane i skonfrontowane z potencjalnymi korzyściami.

Problem badań nad rozwojem firmy jest bardzo złożony, jednak prace badawcze powinno charakteryzować kilka cech, które w głównej mierze przyczyniają się do ich sukcesu. Pierwszą z nich może być postawa kierownictwa wobec prac rozwojowych. Powinni oni zapewnić ciągłość takich badań, niezakłóconą zmianami koniunkturalnymi, bądź złą sytuacją w firmie. Przeważnie najlepszym wyjściem jest sytuacja, gdy przedsiębiorstwo pracuje nad udoskonaleniem produktów, które obecnie wytwarza, gdyż zmiana charakteru działalności niesie zawsze za sobą ryzyko. 

Tak zebrane informacje można zestawić wykorzystując narzędzie analizy SWOT. Wszystkie pozytywne i negatywne informacje można umieścić w odpowiednich polach, aby uzyskać przejrzysty obraz sytuacji danej spółki.

 

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę