JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWEkspertDepozyty zabezpieczające dla opcji

Depozyty zabezpieczające dla opcji

Depozyty zabezpieczające, z uwagi na niesymetryczność praw i obowiązków stron transakcji opcyjnej, muszą być wniesione i utrzymywane tylko przez wystawców opcji. Wynika to z prostego faktu – wystawca musi wypłacić nabywcy odpowiednią kwotę rozliczeniową, gdy w dniu wygaśnięcia opcji cena instrumentu bazowego będzie na poziomie dla niego niekorzystnym.

Wielkość depozytu zabezpieczającego ustalana jest codziennie przez KDPW na podstawie symulacji zmiany ceny danej serii opcji. Najwyższa wartość uzyskana w takiej symulacji staje się wartością depozytu zabezpieczającego.  Taki sposób podejścia do kwestii rozliczenia nie jest sprawą przypadku. Odpowiedni poziom cenowy musi gwarantować możliwość zamknięcia pozycji Klienta przez biuro maklerskie w każdym przypadku nie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego po bieżącej cenie rynkowej. Zamknięcie pozycji krótkiej na opcji, następuje przez odkupienie opcji bezpośrednio na GPW.

Wysokość depozytów zabezpieczających dla poszczególnych opcji każdy uczestnik rynku może wyznaczyć przy użyciu arkusza kalkulacyjnego dostępnego na stronach KDPW pod adresem: http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Strony/Kalkulator.aspx

 

WAŻNE

Jeżeli inwestor wystawia opcję już wcześniej kupioną (zamyka pozycję) – nie jest wymagane wniesienie depozytu zabezpieczającego.

Depozytem zabezpieczającym dla opcji mogą być papiery wartościowe. Rodzaj papierów, a także tzw. stopy uznania mające wpływ na wagę papierów pod depozyt publikuje na swoich stronach KDPW.

(www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Parametry/MPKR/tab_zab.xls)

Sekcja „Edukacja” dostępna jest w pełnej wersji serwisu – tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku.
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę