JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWEkspertDepozyty zabezpieczające dla opcjiCzynniki wpływające na wysokość premii opcyjnej

Czynniki wpływające na wysokość premii opcyjnej

  • cena instrumentu bazowego – jeżeli rośnie cena instrumentu bazowego, premia opcyjna opcji kupna rośnie wraz z nią, natomiast premia opcyjna opcji sprzedaży spada; sytuacja wygląda odwrotnie, gdy cena instrumentu bazowego spada,
  • cena wykonania opcji – pozwala na oszacowanie, czy opcja posiada wartość wewnętrzną (czy jest ITM, ATM, czy OTM); im większa wartość wewnętrzna, tym wyższa wysokość premii opcyjnej,
  • czas pozostały do wygaśnięcia opcji – im krótszy czas do wygaśnięcia, tym niższa wartość premii opcyjnej (zarówno dla opcji kupna jak i sprzedaży),
  • zmienność instrumentu bazowego -  im większa zmienność cenowa instrumentu bazowego (większe wahania cen niezależnie od kierunku tych wahań), tym wyższa wartość premii opcyjnej (rośnie wartość czasowa opcji),
  • rynkowa stopa procentowa wolna od ryzyka – jest to stopa procentowa najczęściej powiązana ze stopą obligacji Skarbu Państwa; w przypadku wzrostu stopy procentowej wolnej od ryzyka – rośnie cena opcji kupna i maleje cena opcji sprzedaży,
  • wielkość dywidendy – czynnik uwzględniamy przy opcjach na akcje i indeksy akcji; w momencie ustalenia prawa do dywidendy cena akcji spada, co wprost wpływa na cenę opcji kupna (spadek premii) i cene opcji sprzedaży (wzrost premii).
Sekcja „Edukacja” dostępna jest w pełnej wersji serwisu – tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku.
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę