JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWEkspertDepozyty zabezpieczające dla opcjiCzynniki wpływające na wysokość premii opcyjnejWspółczynniki greckie
Drukuj Poleć A A

Współczynniki greckie

Współczynniki greckie są to statystyczne miary wyrażone w procentach, które pomagają inwestorom w ocenie zmienności wartości premii opcyjnej w zależności od różnych czynników. Podobnie jak w przypadku innych instrumentów finansowych i szeregu wskaźników dotyczących np. rynku akcji – należy pamiętać, że wskaźniki mogą być pomocne w analizie, jednak nie gwarantują powodzenia inwestycyjnego w konkretnej sytuacji rynkowej.

 • DELTA – współczynnik ten określa wrażliwość zmienności opcji na zmianę ceny instrumentu podstawowego; w przypadku, gdy delta równa jest 0,5 cena opcji zmieni swoją wartość o połowę w stosunku do zmiany wartości instrumentu bazowego (np. wartość instrumentu bazowego rośnie z 1000zł do 1001zł przy premii opcyjnej początkowo równej 100zł, to wartość premii po zmianie będzie równa 100,5zł),

  Inne właściwości współczynnika delta:
  • dla opcji kupna przyjmuje on wartości dodatnie w przedziale [0,1],
  • dla opcji sprzedaży przyjmuje wartości ujemne w przedziale [-1,0],
  • im bardziej opcja jest in-the-money tym bardziej współczynnik delta zbliża się do wartości 1 lub -1 odpowiednio dla opcji kupna i sprzedaży,
  • im bardziej opcja jest out-of-the-money tym bardziej współczynnik zbliża się do wartości 0 dla obydwu typów opcji.
 • GAMMA – jest współczynnikiem pochodnym od współczynnika delta i określa wrażliwość delty na zmianę ceny instrumentu bazowego (o ile zmieni się wartość współczynnika delta dla opcji, gdy cena instrumentu bazowego tej opcji zmieni się o jednostkę); największe wartości współczynnik gamma przyjmuje dla opcji będącej at-the-money blisko terminu wygaśnięcia; gamma zawsze przyjmuje wartości nieujemne,
 • VEGA (KAPPA) – współczynnik ten informuje inwestora o ile zmieni się wartość opcji w przypadku zmiany zmienności instrumentu podstawowego; współczynnik ten przyjmuje tylko wartości nieujemne i maleje wraz ze zbliżaniem się do terminu wygasania opcji; wartość vegi zbliża się do zera, im bardziej opcja jest in-the-money i out-of-the-money,
 • THETA – współczynnik ten jest miarą wrażliwości zmiany wartości opcji na zmianę czasu pozostającego do wygaśnięcia tej opcji; theta przyjmuje tylko wartości ujemne dla obydwu rodzajów opcji, a zbliża się do zera w miarę zbliżania się do terminu wygaśnięcia opcji out-of-the-money i in-the-money,
 • RHO – współczynnik ten określa jak zmieni się cena danej opcji przy zmianie wartości stopy procentowej o jednostkę; rho dla opcji sprzedaży przyjmuje zawsze wartości ujemne i spada wraz ze zbliżaniem się do terminu wykupu, dla opcji kupna natomiast przyjmuje zawsze wartości dodatnie i wzrasta wraz ze zbliżającym się terminem wykupu; dla opcji walutowej często analitycy stosują dwa współczynniki rho obrazujące wrażliwość ceny opcji na krajowa i zagraniczną stopę procentowa wolna od ryzyka.
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę