JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWPoczątkującyAkcje

Akcje

Akcja jest papierem wartościowym emitowanym przez spółkę akcyjną inkorporującym prawo akcjonariusza do: uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i partycypowania w podziale zysku za rok ubiegły (dywidenda). Akcja może mieć postać dokumentu (spółki niepubliczne) lub być zdematerializowana (spółki publiczne dopuszczone do obrotu). Mogą być imienne lub na okaziciela oraz zwykłe lub uprzywilejowane.

 

Transakcje na akcjach rozliczane są w  trybie T+2, gdzie T to dzień transakcji, a 2 oznacza ilość dni roboczych. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kupimy akcje w poniedziałek, to przywileje, wynikające z ich posiadania, zostaną nam zapisane w środę. Jest to bardzo ważne, jeśli chcemy kupić akcje aby z tych praw korzystać.

Sekcja „Edukacja” dostępna jest w pełnej wersji serwisu – tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku.
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę