JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWPoczątkującyAkcjePP i PDA
Drukuj Poleć A A

PP i PDA

Prawo Poboru (PP) - instrument mający zastowanie w przypadku emisji nowych akcji przez spółkę. Daje on posiadaczowi prawo pierwszeństwa przy ich zakupie. Instrument ten zapobiega tzw. rozwodnieniu kapitału spółki, dzięki niemu dotychczasowi akcjonariusze mogą zachować procentowy udział w stosunku do całkowiteo kapitału akcyjnego. Każdy akcjonariusz otrzymuje tyle PP ile miał akcji na dzień ustalenia prawa.

Istotną cechą prawa poboru jest to że może być ono przedmiotem obrotu na rynku w postaci odrębnego papieru. Wówczas akcjonariusz może zdecydować się na zbycie PP i nie objęcie akcji nowej emisji lub na zapis na akcje nowej emisji na postawie posiadanych PP. Można też nabyć Prawa na rynku i złożyć zapis, nie będąc uprzednio akcjonariuszem spółki.

 

Ważną kwestią w przypadku PP jest ich teoretyczna wartość bo o nią zostanie skorygowana cena akcji w dniu ustalenia Prawa poboru. Wartosć tą mozemy wyliczyć z następującego wzoru:

 

T = (M-S)/(N+1), gdzie:

 

T - teoretyczna wartość  PP

M -cena akcji "starej emisji" (rynkowa)

S - cena akcji nowej emisji

N - ilość praw niezbędnych do objęcia 1 akcji nowej emisji

 

Podczas zapisów akcjonariusz który otrzymał Prawa może złożyć 2 rodzaje zapisów:

- zapis podstawowy - ilość akcji na jakie może się zapisć wynika z warunków emisji

- zapis dodatkowy - akcjonariusz może się zapisać na dowolną ilość akcji (maksymalnie na całą emisję), zapis podlega proporcjonalnej redukcji

(zapis dodatkowy mogą złożyć jedynie akcjonariusze którzy  otrzymali  przenajmniej 1 PP)

 

Aby skrócić proces przyznawania akcji nowej emisji akcjonariuszom (akcje zanim zostanę wprowadzone do dobrotu musi nastąpić ich formalny przydział, rejestracja w sądzie oraz dopuszczenie do obrotu przez Zarząd Giełdy) zostały wprowadzone tzw. Prawa Do Akcji (PDA). Spółki często korzystają z tej możliwości umożliwiając akcjonariuszom wyjście lub wejście w inwestycję przed rejestracją nowej emisji.

PDA mogą być notowane już kilka dni po przydziale a handel nimi odbywa się na takich samych zasadach jak akcjami.

Po rejestracji akcji nowej emisji wprowadzenie jej do obrotu następuje płynnie z sesji na sesję. Na rachunku w przeddzień wprowadznea ich do obrotu akcjonariusz zamiast PDA otrzyma akcje w stosunku 1:1. Ten proces to tzw. asymilacja

 

Uwaga!

Nie zapisujac się na akcje lub nie sprzedajac PP w terminach one wygasaja co oznacza stratę finansową

Po odcięciu wartości prawa poboru wszystkie zlecenia w arkuszu zostają anulowane przez Giełdę

Terminy przydziału akcji i wprowadzenia ich do obrotu nie są normowane

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę