JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWPoczątkującyObligacje

Obligacje

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi przez jedną z trzech instytucji: Skarb Państwa (obligacje skarbowe), przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne), samorząd lokalny (obligacje komunalne). Podział nie jest bez znaczenia, gdyż pociąga za sobą wiarygodność emitenta. Obligacje skarbowe są pozbawione ryzyka niewypłacalności, ponieważ gwarantem jest Skarb Państwa. Natomiast w obligacjach korporacyjnych pojawia się ryzyko niewypłacalności, które dotyczy możliwości upadłości emitenta. Posiadacz obligacji staje się zatem wierzycielem emitenta i pobiera z tego tytułu odsetki, zwane kuponami. Odsetki te obliczane są od wartości nominalnej obligacji. Posiadacz może też kupić obligacje z tzw. dyskontem co oznacza, że kupuje obligacje po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Zysk z tej inwestycji powstaje w momencie wymagalności (wykupu) obligacji przez ich emitenta po cenie nominalnej.

 

Obligacje ze względu na inkorporowane w nich prawa można podzielić na:

  • Obligacje zamienne - pozwalają na objęcie akcji, emitowanych przez spółkę, w zamian za te obligacje przy czym termin zamiany obligacji na akcje nie może być późniejszy niż termin ich wykupu.
  • Obligacje z prawem pierwszeństwa - uprawniają wierzycieli emitenta do subskrypcji nowych akcji przed ich dotychczasowymi akcjonariuszami.
  • Obligacje przychodowe - uprawniają wierzyciela do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami emitenta albo z całości, albo z części majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane z emisji obligacji.
Sekcja „Edukacja” dostępna jest w pełnej wersji serwisu – tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku.
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę