JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWPoczątkującyRodzaje zleceńZlecenie bez limitu ceny
Drukuj Poleć A A

Zlecenie bez limitu ceny

Tego typu zlecenia przeznaczone są dla inwestorów, którzy nie chcą długo czekać na realizację zlecenia i ważniejsze jest dla nich to, że w ogóle dokonają transakcji, niż to, po jakiej cenie to zrobią. Rozróżniamy trzy możliwości zleceń:

PKC (Po Każdej Cenie)

Zlecenie jest realizowane po najbardziej atrakcyjnych cenach dostępnych po przeciwnej stronie arkusza. Może być realizowane w kilku transakcjach po różnych cenach. Inwestor składając zlecenie nie ma możliwości kontrolowania kursu realizacji transakcji. Zlecenie ma taki sam priorytet realizacji, jak zlecenie typu PCR (Po Cenie Rynkowej) i może być składane w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem, a także w fazie notowań ciągłych.

PCR (Po Cenie Rynkowej)

Zlecenie to zastępuje dotychczasowe zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) oraz PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie). Zlecenie to może być składane w fazie notowań ciągłych, przed otwarciem oraz przed zamknięciem. W fazie notowań ciągłych zlecenie PCR realizowane jest po najbardziej atrakcyjnej cenie zlecenia oczekującego po drugiej stronie arkusza zleceń. W przypadku częściowej realizacji zlecenia PCR, niezrealizowana część zamienia się w zlecenie typu limit, z ceną tożsamą z kursem, po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia typu PCR mają taki sam priorytet realizacji, jak PKC.

PEG

Zlecenie PEGjest nowym typem zlecenia. Charakteryzuje się limitem powiązanym z kursem referencyjnym. Kurs referencyjny dla zlecenia typu PEG to limit najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza co zlecenie PEG (tzw. primary PEG). Limit zlecenia PEG charakteryzuje się ciągłą aktualizacją. W czasie składania zlecenia PEG istnieje możliwość zdefiniowania jego limitu:

 

a) Limit maksymalny – wykorzystywany dla zleceń kupna (tzw. Ceiling),

b) Limit minimalny – wykorzystywany dla zleceń sprzedaży (tzw. Floor).

 

W momencie jego przekroczenia limit zlecenia PEG przestaje być automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Aktualizacja jest wznawiana w momencie, gdy limit najlepszego zlecenia kupna (sprzedaży) spadnie poniżej (wzrośnie powyżej) maksymalnej (minimalnej) wartości limitu. Zaletą tego zlecenia jest fakt, że zabezpiecza inwestora przed zakupem instrumentu finansowego po zbyt wysokiej cenie poprzez określenie wartości w polu Ceiling lub przed sprzedażą po zbyt niskiej cenie, którą inwestor określi w polu Floor. Warto zaznaczyć, iż po każdej aktualizacji ceny zlecenie typu PEG traci swój priorytet.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę