JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWŚredniozaawansowanyCertyfikaty inwestycyjne
Drukuj Poleć A A

Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty  inwestycyjne są to papiery wartościowe emitowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Celem każdego TFI jest jak najkorzystniejsze lokowanie kapitału wpłacanego przez inwestorów w celu przyniesienia przyszłych korzyści finansowych.

 Wyróżniamy dwa rodzaje funduszy inwestycyjnych:

- otwarte (sprzedają i odkupują jednostki uczestnictwa),

-zamknięte (emitują certyfikaty inwestycyjne).

 

Fundusze otwarte mają obowiązek sprzedania jednostek uczestnictwa każdemu, kto dokona wpłaty. Równocześnie fundusze otwarte mają obowiązek  odkupienia jednostek uczestnictwa od każdego uczestnika funduszu, który tego żąda.

 

Natomiast w funduszu zamkniętym inwestor ma możliwość zakupu jednostek uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych) tylko w okresie subskrypcji, a dyspozycję wykupu posiadacz certyfikatów może zgłosić w wyznaczonym terminie przez fundusz.

 Certyfikaty inwestycyjne są wystawiane na okaziciela, dzięki czemu mogą być notowane na giełdzie (dzięki temu inwestor nie musi czekać na wykup certyfikatów przez fundusz ale może je sprzedać na rynku wtórnym)

Wyróżnia się dwa rodzaje wyceny certyfikatów inwestycyjnych:

  • Codzienna wycena rynkowa,
  • Cykliczna (wyceny dokonuje emitent w oparciu o wartość posiadanych aktywów, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy).
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę