JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWŚredniozaawansowanyCertyfikaty strukturyzowane
Drukuj Poleć A A

Certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty strukturyzowane są to instrumenty o charakterze inwestycyjnym (stopa zwrotu nie jest znana ex ante), emitowane przez duże instytucje finansowe, takie jak:

 • BNP Paribas Arbitrage S.N.C,
 • Deutche Bank AG London,
 • Raiffeisen Centrobank,
 • UniCredit.
   

Ceny certyfikatów zależą od notowań instrumentów bazowych do których mogą należeć:

 • Indeksy giełdowe,
 • Akcje,
 • Surowce,
 • Produkty rolne (np. pszenica, cukier),
 • Kursy walut, stopy procentowe (w Polsce mniej popularne).

Instrument bazowy może być zbudowany z kilku elementów składających się na tzw. koszyk.

Wśród certyfikatów strukturyzowanych rozróżniamy:

 • Certyfikaty indeksowe,
 • Certyfikaty dyskontowe,
 • Certyfikaty bonusowe,
 • Certyfikaty gwarantowane,
 • Certyfikaty KNOCK-OUT.

 

 

Certyfikaty indeksowe charakteryzuje prostota i przejrzystość instrumentu, naśladują zmianę cen instrumentu bazowego bez użycia dźwigni finansowej. Inwestorom umożliwiają zarabianie na wzrostach jak i na spadkach instrumentu bazowego. Termin wykupu certyfikatów jest ustalany bezpośrednio przez emitenta. Oferty kupna / sprzedaży na giełdzie ma zapewnić animator rynku (emitent).

 

Certyfikaty dyskontowe charakteryzuje otrzymanie dyskonta w momencie zakupu certyfikatów (np. za certyfikat o wartości nominalnej 100zł. nabywca płaci 90zł). Przedstawiona wcześniej zależność daje większy poziom bezpieczeństwa, bo dzięki dyskontu straty są mniejsze w porównaniu do analogicznej inwestycji już bezpośredniej w instrument bazowy. Emitent tworząc produkt sprzedaje opcje kupna z odpowiednią ceną wykonania, co ogranicza możliwość osiągniecia wysokich zysków.

 

Inaczej funkcjonują certyfikaty bonusowe. Nabywca certyfikatu dostaję premię w momencie wykupu certyfikatu, jeżeli podczas trwania inwestycji cena nie spadła poniżej wyznaczonego pułapu. W przypadku spadku ceny poniżej ustalonego poziomu, inwestor traci prawo do otrzymania premii, a wartość certyfikatu odpowiada wartości instrumentu bazowego.

 

Dotychczas przedstawione certyfikaty charakteryzują się ryzykiem inwestycyjnym (inwestor po zakończeniu inwestycji może otrzymać środki z niższej kwocie, niż wpłacił na początku). Inaczej sytuacja przedstawia się przy certyfikacie gwarantowanym. Nabywca certyfikatu gwarantowanego ma pewność, że w przynajmniej złej koniunktury, przynamniej nie straci. Tak wypracowany produkt mógł powstać dzięki połączeniu inwestycji w obligacje i opcje (emitent jest nabywcą opcji kupna/sprzedaży- zależnie od prognoz rynkowych).

 

Często instrumenty bazowe są notowane w innej walucie niż PLN, stąd też inwestując w certyfikaty strukturyzowane należy mieć na uwadze ryzyko kursowe.

 

Certyfikaty KNOCK- OUT to nowy lewarowany produkt strukturyzowany wprowadzony do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dnia  15 grudnia 2011roku. Instrument pozwala na inwestowanie w czasie wzrostów (certyfikaty long) i w czasie spadków (certyfikaty short).

Użycie dźwigni wynika z faktu, iż większość ceny zakupu instrumentu bazowego pokrywa emitent, inwestor wpłaca tylko część, a zysk/ strata jest liczona od całości inwestycji.

Prospekt emisyjny certyfikatów KNOCK- OUT nie wprowadza konkretnej daty wygasania (open-end), jedynym zdarzeniem które powoduje zawieszenie obrotu, a następnie wygasanie ww. certyfikatów jest osiągnięcie określonego poziomu „KNOCK- OUT level” przez instrument bazowy (mogą nim być akcje, surowce, indeks, etc.)

Osiągniecie bariery KNOCK- OUT powoduje wygaśniecie ww. certyfikatu , co działa jako wbudowany stop-loss i zabezpiecza inwestora przed stratami, większymi niż zainwestowany kapitał.

Drugim kluczowym parametrem jest poziom strike (cena wykonania) wykorzystywana przy wycenie certyfikatów i przy ostatecznym rozliczaniu po osiągnięciu KNOCK- OUT level (bariery).

Cena wykonania i poziom bariery jest ustalana indywidualnie dla każdej serii certyfikatu i ulegają one zmianom w czasie notowań instrumentu.

 

 

 

 

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę