JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWŚredniozaawansowanyPodstawy Analizy TechnicznejFormacje zapowiadające odwrócenie trendu
Drukuj Poleć A A

Formacje zapowiadające odwrócenie trendu

Kolejnym elementem analizy technicznej są formacje. Mając wiedzę, co to jest trend inwestor może skupić się na poszukiwaniu formacji zapowiadającej odwrócenie trendu lub jego kontynuację. Formacje to pewne kształty czy też wzory, jakie tworzą się, ukazują się na wykresach różnego rodzaju. Formacjami posługujemy się w celu prognozowania przyszłego ruchu cen. Przy badaniu formacji trzeba pamiętać jak niezwykle istotną rolę pełni wolumen, jako potwierdzenie ukształtowania się formacji. Im większy wolumen tym bardziej znacząca jest formacja, w której on występuje.

Formacje zapowiadające odwrócenie trendu

Formacje te mogą zapowiadać odwrócenie trendu nie tylko wzrostowego, ale również  spadkowego, są to wówczas wzajemne odbicia lustrzane.

 

Formacjami najczęściej spotykane zapowiadającymi odwrócenie trendu to:

  • Formacja głowy z ramionami / odwrócona formacja głowy z ramionami

  • Formacja podwójnego/potrójnego szczytu i podwójnego/potrójnego dna
  • Formacja V

 

Formacja głowy z ramionami

Formacja głowy z ramionami / odwrócona formacja głowy z ramionami jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych formacji zapowiadających odwrócenie trendu. Formacja ta nazwę swoją zawdzięcza charakterystycznemu wyglądowi w momencie, kiedy się całkowicie ukształtuje wygląda po prostu jak głowa człowieka z ramionami. Kształtuje się ona zaczynając od osiągnięcia nowych szczytów cenowych w danym trendzie, co wyznacza pkt A. Dochodzi następnie do lekkiej korekty zakończonej w pkt B, czemu towarzyszy mniejszy wolumen niż przy wzroście do pkt A. Kolejnym krokiem w kształtowaniu się formacji jest na wzrost cen do pkt C, która przebija linie oporu wyznaczoną przez szczyt z pkt A, jednak nie dzieje się to nie przy tak dużym wolumenie jak w momencie osiągnięcia pkt A. Jest to sytuacja, która może zapowiadać spadek cen. Korekta cen z tego pkt powinna przekroczyć wzrost z pkt A, ale zatrzymać się nieco powyżej korekty wyznaczonej w pkt B. Dochodzi do przełamana linii trendu wzrostowego inwestor w takiej sytuacji powinien być bardzo czujny i dokładnie śledzić sytuację. Zatrzymanie spadku w pkt D tworzy kolejną linię tym razem z pkt B, jest to tak zwana linia szyi. Potwierdzeniem dalszego kształtowania się formacji jest wzrost cen akcji z tego punktu. Byki nie maja jednak na tyle siły, aby podnieść ceny do poziomu z pkt C i kończą wzrost w pkt E tworząc drugie ramie. Pojawia się w ten sposób opadający wierzchołek w trendzie wzrostowym przy wolumenie niższym niż przy wzroście do pkt A. Sytuacja taka jest kolejnym ostrzeżeniem przed trendem spadkowym. Jeżeli następnie dochodzi do przebicia linii szyi, czyli decydującego czynnika w kształtowaniu się tej formacji, spełnia się kolejny istotny warunek ukształtowania się trendu spadkowego, czyli co raz niżej położone dna kolejnych spadków. Dochodzi tym samym do zamknięci formacji głowy z ramionami i ceny. Dopóki jednak nie dokona się zdecydowane przebicie linii szyi istnieje zawsze możliwość, że nie mamy do czynienia z formacja głowy z ramionami i trend wzrostowy może być kontynuowanym.

 

Formacja potrójnego szczytu i potrójnego dna

Jest to bardzo podobna do formacji głowy z ramionami, różnią się one zasadniczo tym, że w tej formacji szczyty i dna znajdują się mniej więcej na tym samym poziomie. Interpretacja jest również zbliżona do wcześniej omówionej formacji, po trzecim przebiciu dna wykres cen na chwilę powraca, po czym zakładana jest konotacja spadków. Wolumen powinien zachowywać się również podobnie jak w wcześniej omówionym przypadku tzn. wraz ze wzrostem cen powinno towarzyszyć zmniejszenie wolumenu. Ta formacja również może zapowiadać zmianę trendu spadkowego.

 

 

Formacja V

Formacja V występuje na rynku, na którym dochodzi do gwałtownej przeceny bądź wzrostów, powstaje bardzo szybko, praktycznie bez okresu przejściowego.

 

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę