JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWŚredniozaawansowanyRynek instrumentów pochodnychKontrakty na akcje
Drukuj Poleć A A

Kontrakty na akcje

Kontrakty akcyjne mają identyczny sposób rozliczania jak futures na indeks, jednak jak sama nazwa wskazuje ich instrumentem bazowym będzie cena akcji spółki notowanej na giełdzie.

 

Liczba akcji przypadających na 1 kontrakt wynosi 100 lub 1000, zatem wartość kontraktu będzie wyliczana jako kurs kontraktu pomnożony przez liczbę akcji przypadającej na kontrakt.

 

Rozpatrzmy przykładową transakcję na kontrakcie na KGHM

 

Załóżmy że poprzednia sesja zamknęła się na poziomie 160,00 zł, Depozyt wstępny wynosi 20%, właściwy 15%.

Kontrakt na KGHM opiewa na 100 szt akcji

 

Do zawarcia transakcji wniesiemy gotówkę w wysokości 160 x 100 x 18%=2880 zł. Otwieramy 2 krótkie pozycje na poziomie 161,50 zł które zamykamy na poziomie 159,30 zł. Nasz zysk na tych pozycjach będzie zatem wynosił (161,50-159,30) x 100 x 2 = 440 zł. Inwestor który zajął długą pozycję zostanie obciążony taką samą kwotą.

 

Zasady rozliczania są takie same dla wszystkich kontraktów terminowych.

 

Lista kontraktów akcyjnych wraz z liczbą akcji przypadającą na jeden kontrakt

 

Instrument Bazowy Nazwa skrócona kontraktu Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt
Asseco Poland S.A. FACP 100
KGHM Polska Miedź S.A. FKGH 100
Grupa Lotos S.A. FLTS 100
Bank Polska Kasa Opieki S.A. FPEO

100

Polska Grupa Energetyczna S.A. FPGE 100
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. FPGN 1 000
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. FPKN 100
Boryszew S.A. FBRS 1 000
Serinus S.A. FSEN 1 00
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A.
FPKO 100
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. FPZU 100
Tauron Polska Energia S.A. FTPE 1 000
Telekomunikacja Polska S.A. FTPS 100
Petrolinvest S.A. FOIL 100
CDProjekt RED S.A. FCDR 100

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

FLWB 100
Globe Trade Center S.A. FGTC 100*
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. FJSW 100
TVN S.A. FTVN 100
Kernel Holding S.A. FKER 100
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
FGPW 100

                                                        

* W związku z emisją od dnia 31.05.2012 dla serii kontraktów terminowych na akcje GTC: M12,U12 i Z12 liczba akcji przypadających na kontrakt wynosi 109

**  Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Nr 512/2012 z dn. 6 czerwca 2012 wprowadzenie do obrotu kolejnych serii zostało zawieszone. Notowane są obecnie tylko 2 serie FPBGU12 i FPBGZ12

Oznaczenie kontraktu

FXYZkrr

 

 • F - rodzaj instrumentu (futures)
 • XYZ - skrót nazwy instrumentu bazowego ( np. KGK dla KGHM S.A. lub PEO dla PEKAO S.A.)
 • k - miesiąc wygaśnięcia serii:

  • H - marzec
  • M - czerwiec
  • U - wrzesień
  • Z - grudzień
 • rr - dwie ostatnie cyfry wygaśnięcia

np. FPKOZ12 – kontrakt na PKO BP wygasający w grudniu 2012 roku

 

Dzień wygaśnięcia:

Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia serii

 

Ostateczny kurs rozliczeniowy:

Kurs ostatniej transakcji akcjami będącymi instrumentem bazowym, zawartej na sesji giełdowej w dniu wygaśnięcia danych kontraktów terminowych.

 

Krok notowań dla kontraktów na akcje to 0,01 zł jeśli kurs kontraktu jest poniżej 50 zł i 0,05 zł jeśli kurs jest powyżej 50 zł.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę