JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaEdukacjaGPWŚredniozaawansowanyRynek instrumentów pochodnychKontrakty na indeksy
Drukuj Poleć A A

Kontrakty na indeksy

Najstarszym i najpopularniejszym instrumentem pochodnym jest kontrakt na indeks WIG20.  Jest instrumentem o największej płynności, cieszący się ciągle rosnącym zainteresowaniem wśród inwestorów poszukujących alternatywnych form inwestycji o potencjalnie większej stopie zwrotu. Dzięki prostej i przejrzystej budowie instrument staje się dostępny i zrozumiały dla każdego. Podobnie kontrakt oparty o indeks mWIG40 jednak jest on dużo mniej popularny.

 

Aby łatwo zrozumieć istotę inwestowania w te instrumenty przyjmijmy kilka wartości: kurs zamknięcia z poprzedniej sesji to 2200 pkt, depozyt wstępny 10%, właściwy 8%.

 

Depozyt wstępny na otwarcie pozycji będzie wynosił zatem 2200  x 10 (mnożnik) x 10% (depozyt właściwy) = 2200 PLN

Depozyt właściwy wyniesie 2200 x 10 x8% = 1760 PLN

 

Załóżmy ze inwestor otwiera 1 pozycję długą przy kursie 2205 pkt wnosząc depozyt w kwocie 2200 zł (tą samą kwotę wnosi druga strona – inwestor sprzedający kontrakt).  

 

Rozpatrzmy kilka wariantów:

  1. inwestor otwiera i zamyka pozycję w kontrakcie na tej samej sesji – dzienną kwotę rozliczenia stanowi różnica pomiędzy kursem zamknięcia pozycji a kursem otwarcia pozycji pomnożona przez mnożnik oraz liczbę kontraktów (np. otwiera po 2205 pkt i zamyka po 2230 pkt zatem jego zysk to 25 pkt x 10 x 1 = 250 zł, inwestorowi będącemu na pozycji krótkiej ta kwota zostanie odjęta od depozytu)

    

  2. inwestor otworzył pozycję i nie zamknął jej na tej samej sesji – dzienną kwotę rozliczenian stanowi różnica pomiędzy wyznaczonym na koniec sesji dziennym kursem rozliczeniowym a kursem otwarcia pozycji. (załóżmy ze zamknięcie nastąpiło na poziomie 2250, zatem inwestor który kupił kontrakt zyska 500 zł. W przypadku inwestora na pozycji krótkiej zostanie odjęta kwota 500 zł, zatem wartość depozytu spadnie poniżej wartości depozytu właściwego (2200 zł-500 zł=1700 zł). Zostanie on wezwany do uzupełnienia środków do wartości depozytu wstępnego obowiązującego na kolejną sesję (2250 zł)
  3. inwestor trzyma otwartą pozycję przez kilka sesji – dzienną kwotę rozliczenia wyznaczoną na koniec kolejnych sesji, stanowi różnica pomiędzy dziennym kursem rozliczeniowym wyznaczonym na koniec danego dnia, a dziennym kursem rozliczeniowym wyznaczonym na koniec poprzedniej sesji giełdowej. Jeśli ją zamknie to dzienną kwotą rozliczenia będzie różnica pomiędzy kursem zamknięcia pozycji a kursem rozliczeniowym z sesji poprzedniej.
  4. inwestor utrzymuje pozycję do wygaśnięcia – dzienną kwotę rozliczenia stanowi różnica pomiędzy ostatecznym kursem rozliczeniowym a dziennym kursem rozliczeniowym z dnia poprzedniego lub kursem otwarcia, jeżeli pozycja została otwarta w dniu wygaśnięcia.

Zysk/straty nabywcy kontraktu terminowego można wyrazić prostym wykresem:

 

 

Zysk/strata sprzedającego będzie się kształtowała odwrotnie:
 

Oznaczenie kontraktów

FXYZkrr

 

 • F - rodzaj instrumentu (futures)
 • XYZ - skrót nazwy instrumentu bazowego ( np. W20 dla WIG20 lub W40 dla WIG40)
 • k - miesiąc wygaśnięcia serii:

  • H - marzec
  • M - czerwiec
  • U - wrzesień
  • Z - grudzień
 • rr - dwie ostatnie cyfry wygaśnięcia

np. FW20Z12 – kontrakt na WIG20 wygasający w grudniu 2012 roku

 

Dzień wygaśnięcia:

Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia serii

 

Ostateczny kurs rozliczeniowy:

Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu jako średnia arytmetyczna wyliczona ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości.

 

Krok notowań dla kontraktów na indeks to 1 punkt.

Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę