JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD)

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, Robeco Capital Growth Funds oraz JPMorgan Funds. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Aktywa tych funduszy są lokowane w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw azjatyckich.

Nazwa

MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO)

Adres

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

TFI

MetLife TFI

Telefon

(22) 523 57 10

Zarządzający funduszem

Tomasz Adamus, Krzysztof Bednarczyk, Tomasz Karsznia, Izabela Owczarek, Łukasz Siwek

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: akcji azjatyckich bez Japonii (waluta)
Początek działalności: 2007-01-10
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Opłata za zarządzanie: 3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: USD
Średnioroczna stopa zwrotu -0,44 %
Miesięczna stopa średnia 5,03 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -72,57 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę