JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

BlackRock GF Latin American A2 (GBP)

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Nazwa

BlackRock GF Latin American A2 (GBP)

Adres

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Ed Kuczma

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: akcji Ameryki Łacińskiej
Początek działalności: 2002-06-28
Minimalna wpłata: 3200
Minimalna dopłata: 650
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Benchmark: 100% MSCI EM Latin America - Net Dividends
Waluta: GBP
Średnioroczna stopa zwrotu 12,20 %
Miesięczna stopa średnia 9,89 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -60,01 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę