JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Europejskich

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Nazwa

Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)

Adres

ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań

TFI

Caspar TFI

Telefon

(61) 855 44 44

Zarządzający funduszem

Błażej Bogdziewicz

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2015-10-13
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Benchmark: 25% WIG + 25% MSCI Austria Index net USD + 25% MSCI Turkey Index net USD + 12,5% MSCI Hungary Index net USD + 12,5% MSCI Czech Republic Index net USD
Waluta: PLN
Średnioroczna stopa zwrotu 13,19 %
Miesięczna stopa średnia 8,25 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,54 %
Największy spadek wartości JU -24,43 %
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę