JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Rosja

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Russia. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich emitentów. Fundusz DWS Russia inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku rosyjskiego.

Nazwa

Investor Rosja (Investor SFIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Mikołaj Stępniewski

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: akcji rosyjskich
Początek działalności: 2008-10-07
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Benchmark: 90% MSCI RUSSIA (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Waluta: PLN
Średnioroczna stopa zwrotu 4,45 %
Miesięczna stopa średnia 8,89 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,34 %
Największy spadek wartości JU -54,36 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę