JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Papierów Dłużnych

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w skarbowe papiery dłużne oraz instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne. Nie mniej niż 15% wartości aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić do 70% aktywów funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki, tytuły i certyfikaty innych funduszy lokujących w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO)

Adres

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Początek działalności: 2013-04-11
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Średnioroczna stopa zwrotu 1,37 %
Miesięczna stopa średnia 0,67 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,00 %
Największy spadek wartości JU -5,94 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę