JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Nazwa

Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)

Adres

ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

TFI

Skarbiec TFI

Telefon

(22) 521 30 19

Zarządzający funduszem

Bartosz Szymański

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2011-05-11
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5.5 %
Opłata za zarządzanie: 4 %
Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
Waluta: PLN
Średnioroczna stopa zwrotu 10,89 %
Miesięczna stopa średnia -11,58 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 3,00 %
Największy spadek wartości JU -27,47 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę