JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Nazwa

Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)

Adres

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

TFI

Skarbiec TFI

Telefon

(22) 521 30 19

Zarządzający funduszem

Paulina Brandstätter, Michał Cichosz, Tomasz Piotrowski, Bartosz Szymański

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2015-10-14
Minimalna wpłata: 500
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5.5 %
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI World Mid Cap Index (USD), pomniejszone o koszty zarządzania
Waluta: PLN
Średnioroczna stopa zwrotu 12,81 %
Miesięczna stopa średnia 2,25 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,00 %
Największy spadek wartości JU -25,58 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę