JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz GREEN (USD)

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Fundusz osiąga ekspozycję na wiele rynków akcji, obligacji, a także surowców, poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Superfund Green Sicav. Stosuje średnioterminową strategię, w której czas trwania pojedynczej transakcji wynosi kilkanaście miesięcy. Celem funduszu jest przynoszenie zysków w każdym otoczeniu rynkowym, bez względu na to, czy na tradycyjnych rynkach (akcje , obligacje) panuje tendencja wzrostowa czy spadkowa.

Nazwa

Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO)

Adres

ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa

TFI

SUPERFUND TFI

Telefon

(22) 556 88 60

Zarządzający funduszem

Departament Zarządzania i Analiz

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu alternatywne (waluta)
Początek działalności: 2005-12-13
Minimalna wpłata: 166
Minimalna dopłata: 166
Maksymalna opłata manipulacyjna: 4.5 %
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: USD
Średnioroczna stopa zwrotu -3,56 %
Miesięczna stopa średnia 2,52 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -76,63 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę