JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Goldfuture (USD)

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Class Gold zbywane przez Superfund Green A USD i do 20% w Class Gold zbywane przez Superfund Green B USD. Do 30% aktywów funduszu może być lokowana w: papiery wartościowe; instrumenty rynku pieniężnego; wierzytelności, waluty; instrumenty pochodne; depozyty. Superfund Green A USD inwestuje głównie w instrumenty pochodne, których bazą jest m.in. cena złota wyrażona w USD oraz tytuły uczestnictwa funduszy hedgingowych.

Nazwa

Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO)

Adres

ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa

TFI

SUPERFUND TFI

Telefon

(22) 556 88 60

Zarządzający funduszem

Departament Zarządzania i Analiz

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: rynku surowców - metale szlachetne (waluta)
Początek działalności: 2007-10-17
Minimalna wpłata: 166
Minimalna dopłata: 166
Maksymalna opłata manipulacyjna: 4.5 %
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: USD
Średnioroczna stopa zwrotu -7,14 %
Miesięczna stopa średnia -7,81 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -78,91 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę