JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaNotowaniaFundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Źródło danych:

UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Biopharma

INFORMACJE OGÓLNE
Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniSector: BioPharma A. Fundusz źródłowy inwestuje globalnie w akcje spółek z sektora biotechnologicznego (do 65%), farmaceutycznego (do 25%) i medycznego (do 10%). Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Nazwa

UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO)

Adres

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

TFI

Union Investment TFI

Telefon

(22) 449 04 77

Zarządzający funduszem

Marek Straszak

INFORMACJE O FUNDUSZU
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
Początek działalności: 2015-08-20
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Średnioroczna stopa zwrotu 4,29 %
Miesięczna stopa średnia 0,95 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -19,57 %
Pokaż wykres
TYP WSKAŹNIKA WARTOŚĆ
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę