JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaPlatformyAlior Trader 2Obsługa aplikacji

Obsługa aplikacji

Platforma transakcyjna Alior Trader jest w pełni konfigurowalnym narzędziem do zawierania transakcji na rynkach OTC przez Inwestorów Indywidualnych. Alior Trader prezentuje w czasie rzeczywistym notowania indeksów, cen towarów, a w przypadku rynku FOREX najlepsze oferty Kupna i Sprzedaży dostarczane przez największe banki na świecie.

Przebieg instalacji

Instalacja

UWAGA: Przed instalacją platformy należy pobrać i zainstalować NET Framework 3.5 oraz zamknąć pozostałe aplikacje, ponieważ mogą one wywołać nieprzewidziane zdarzenia.

 

Sposób pobrania pliku instalacyjnego platformy Alior Trader opisany został tutaj, natomiast sam proces instalacji jest identyczny zarówno dla rachunku rzeczywistego jak i DEMO.

Po pobraniu i uruchomieniu pliku instalacyjnego AliorTrader.msi pojawi się okno powitalne instalatora platformy.

 

Po ustaleniu ścieżki instalacji programu kliknięciu przycisku Dalej > pojawi się okno informujące o gotowości do instalacji.

 

Przycisk Instaluj rozpocznie proces instalacji platformy. Po zakończeniu procesu instalacji pojawi się okno informujące o sukcesie instalacji. W tej fazie jest możliwe uruchomienie aplikacji natychmiast po zakończeniu kreatora instalacji zaznaczając opcję: Uruchom Alior Trader

Uruchomienie

Uruchomienie platformy

Aby uruchomić aplikację, należy kliknąć w stworzoną na pulpicie ikonę Alior Trader 2 i wypełnić dane w oknie logowania.

 

Dla rachunku DEMO, dane do zalogowania zostaną przesłane na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Dla rachunku rzeczywistego loginem jest numer kartoteki Klienta, a hasło startowe przesłane zostaje automatycznie (po podpisaniu umowy) na numer telefonu posiadacza ruchunku. Po wpisaniu hasła startowego następuje dodatkowa autoryzacja otrzymanym na telefon hasłem.

 

Zaznaczenie opcji Zapamiętaj spowoduje automatyczne wypełnienie Loginu i Hasła przy ponownym uruchamianiu platformy. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z uruchomieniem aplikacji prosimy o kontakt z infolinią Biura Maklerskiego pod numerem 19 503 lub kontakt mailowy pod adresem kontakt.bm@alior.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Okno aplikacji można podzielić na cztery części:

  • Pasek narzędzi szybkiego dostępu – jest to belka z podstawowymi funkcjami
  • Wstążka – menu umieszczone poniżej paska narzędzi zawierające zakładki i ikony operacji 
  • Okno robocze – jest to obszar, w którym umieszczane są pulpity z notowaniami
  • Pasek statusu – jest to umieszczona poniżej okna roboczego belka, na której wyświetlane są komunikaty odnośnie uruchomionych procesów, stanu połączenia, numeru rachunku i jego salda

Zaczynając pracę z aplikacją należy sprawdzić stan połączenia z serwerem Alior Banku. Prawidłowo utworzone połączenie potwierdzone jest komunikatem "Połączono z serwerem".

W przypadku, gdy połączenie jest w trybie OFF-LINE należy sprawdzić konfigurację programów antywirusowych i firewall.
 

Personalizacja 1

Personalizacja ustawień

Platforma Alior Trader to doskonałe i elastyczne narzędzie, które każdy inwestor może dopasować do swoich indywidualnych wymagań i strategii inwestycyjnej. Platforma umożliwia m.in.:

  • definiowanie stylu wyglądu aplikacji
  • definiowanie kolorystyki wykresów, oznaczeń, narzędzi  analizy technicznej
  • definiowanie stosowanych narzędzi i sposób ich rozmieszczenia w panelach okna roboczego
Personalizacja - pulpity

Personalizacja ustawień - pulpity

W platformie Alior Trader można korzystać z domyślnych ustawień pulpitu głównego, jak również stworzyć dostosowany do potrzeb i preferencji własny pulpit. Zarządzanie pulpitami jest sprawowane przy użyciu wstążki Środowisko / Pulpit.

 

Można również stworzyć wiele pulpitów i zdefiniować ich nazwy. Nawigację między stworzonymi pulpitami ułatwiają zakładki.

Personalizacja globalna

Personalizacja ustawień globalnych

Użytkownik ma również możliwość modyfikacji wszystkich funkcji globalnych (konkretnych grup narzędzi w aplikacji) poprzez kliknięcie ikony Ustawienia we wstążce Personalizacja.

Wybierz krok
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę