JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaPlatformyNOL3Alarmy

Alarmy

Alarmy są narzędziem, za pomocą którego użytkownik może dowolnie komponować powiadomienia o transakcjach i zdarzeniach na bieżącej sesji, które bezpośrednio go interesują. Zarządzanie alarmami pomaga Inwestorowi w szybkim reagowaniu na gwałtowne zmiany obecne na rynku.
 

Dodanie alarmu

Okno powiadomień można uruchomić w zakładce Narzędzia menu głównego, a następnie Zarządzanie alarmami. Alarm może dotyczyć kilku najważniejszych sytuacji związanych z jednym walorem. Dodając alarm należy wypełnić następujące parametry:

 

  • Aktywność rynku - należy zaznaczyć boks jeżeli alarm ma być aktywny w bieżącej sesji
  • Walor - należy wybrać instrument finansowy, którego alarm ma dotyczyć, np. TPSA, MIRBUD itd.
  • Składnik - należy wybrać z listy rozwijanej jakiego składnika informacji na temat danego waloru ma dotyczyć alarm, może to być np. osiągnięcie zadanego kursu otwarcia lub zamknięcia, osiągnięcie całkowitej wartości obrotu itd.
  • Zależość - należy wybrać czy wartość w wybranym składniku ma być mniejsza, równa czy może większa od wartości wprowadzonej do alarmu
  • Wartość - należy wprowadzić wartość jaka ma uaktywnić alarm przy zadanym składniku i zależności
  • Rodzaj - użytkownik może wybrać czy wprowadzony alarm ma być jednokrotny czy też wielokrotny
  • Dźwięk - jeżeli Klient skopiuje do folderu aplikacji jakieś pliki dźwiękowe, w tym miejscu będzie mógł wybrać, który dźwięk ma sygnalizować spełnienie wprowadzonej zależności
  • Tekst komunikatu - należy wprowadzić tekst jaki zostanie wyświetlony w momencie spełnienia się zadanych w alarmie parametrów.

 

Ustawienie alarmu

Chcemy, wprowadzić alarm dotyczący notowań spółki MIRBUD. Aplikacja ma nas poinformować, gdy kurs otatniej zawartej transakcji osiągnie limit 2,83 zł. W momencie zawarcia takiej transakcji powinien na naszym ekranie pojawić się komunikat - "Uwaga! Została zawarta transakcja z limitem 2,83 na spółce MIRBUD".

W pierwszym kroku należy przejść do zakładki Narzędzia w menu głównym i wybrać opcję Zarządzanie alarmami. Pojawi się okno z 4 opcjami pod paskiem tytułu, mianowicie Dodaj, Usuń (opcja nieaktywna przy braku dodanych alarmów), Ok i Anuluj. Aby dodać alarm należy kliknąć na opcję Dodaj i poczekać na uruchomienie się okienka Wybierz walor. Gdy okno się już pojawi należy wybrać instrument, którego ma dotyczyć nasz alarm, w naszym wypadku jest to MIRBUD. Wprowadzenie nazwy waloru spowoduje automatyczne przeniesienie go do okna alarmów i zaznaczenie boksu Aktywny.

Dalej należy wybrać z listy rozwijanej, jakiej informacji ma dotyczyć nasz alarm. Z przykładu wiemy, że ma to być kurs ostatniej transakcji, a więc nalezy wybrać opcję - OstTrKr1. W polu Zależność należy wybrać równa, gdyż alarm ma się pojawić gdy kurs osiągnie 2,83 zł, nie mniej ani nie więcej i czoywiście 2,83 wprowadzamy w pole Wartość.

W polu rodzaj wybieramy jednokrotny, gdyż nasz alarm ma pojawić się tylko jeden raz. Pole dźwięk pozostawiamy puste, gdyż w naszej aplikacji nie zostały wprowadzone żadne pliki dźwiękowe.

W pole Tekst komunikatu wpisujemy: Uwaga! Została zawarta transakcja z limitem 2,83 na spółce MIRBUD.

Po wprowadzeniu wszystkich powyższych parametrów należy kliknąć opcję Ok. Poniżej prezentujemy ekran z prawidłowo wypełnionymi polami wg. przykładu i ich rezultat.

 

Wybierz krok
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę