JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaPlatformyNOL3Inwestycje

Inwestycje

Aplikacja NOL3 została rozszerzona o moduł transakcyjny, dzięki czemu Inwestorzy mogą składać zlecenia bezpośrednio z poziomu aplikacji, bez konieczności przechodzenia do dedykowanej zakładki w Systemie Bankowości Internetowej.

Zlecenia

Okno Zlecenia pozwala na przesłanie zdefiniowanej przez Inwestora dyspozycji na giełdę, bez konieczności przechodzenia do odpowiedniej formatki w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku. W górnej części okna znajdują się ikony funkcyjne oraz filtry ułatwiające pracę z aplikacją. Użytkownik może wybrać numer rachunku brokerskiego, z którego zlecenia mają być składane, a dodatkowo za pomocą ikon może inicjować dyspozycje oraz zarządzać całym oknem. Ponadto okno może być obsługiwane za pomocą przycisków klawiatury. Klawisz Insert umożliwia uruchomienie okna wyboru papierów wartościowych, natomiast wszelkie kolejne parametry można uzupełniać przechodząc za pomocą klawisza Tab. Aby się cofnąć do wypełnienia poprzedniego parametru, należy użyć skrótu klawiszowego Shift+Tab.

Okno Zlecenia podzielone jest na dwie podstawowe części. Pierwszą z nich jest formatka służąca do składania zleceń, druga to Koszyk zleceń, służący do przechowywania wcześniej zdefiniowanych dyspozycji Klienta, a w przypadku zakończenia pracy z aplikacją, zapisania ich w profilu Inwestora.

Składanie zleceń

Aby złożyć zlecenie należy przejść przez poniższe kroki:

  • Kliknij ikonę lub klawisz Insert na klawiaturze,
  • Z uruchomionej listy rozwijanej wybierz papier wartościowy, którego ma dotyczyć zlecenie, a następnie potwierdź wybór opcją OK,
  • W dodanym wierszu tabeli wskaż pozostałe parametry zlecenia. Pola w tabeli odpowiadają formatce zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Pola obowiązkowe do wypełnienia to: strona, portfel (dla zleceń na rynku derywatów), OTP, Ilość, Typ ceny, Ważność. Dostępne są również pola dodatkowe takie jak: od dnia, Limit Aktywacji, Wielkość ujawniona zlecenia oraz Wielkość minimalna.
  • Możesz skorzystać z dwóch funkcji kalkulatorów:
    - pierwszy pozwala na przeliczenie, jaka jest wartość zlecenia łącznie z prowizją na podstawie podanej ilości i ceny (wyliczona wartość zostanie zaprezentowana w polu Kwota) lub wyliczenie ilości dla zlecenia kupna na podstawie podanej ceny oraz kwoty za jaką zlecenie ma zostać zrealizowane. Funkcja uwzględnia oznaczenie strony zlecenia oraz parametru OTP
    - drugi pozwala na zaprezentowanie środków dostępnych na zakup papierów wartościowych. W kolumnie Kwota wstawiana jest aktualna wartość środków na rachunku brokerskim (gotówka oraz należności) oraz saldo na rachunku bankowym (przy aktywnej usłudze przelewów automatycznych).
  • Po wypełnieniu parametrów zlecenia dodaj je do koszyka zleceń lub wyślij je od razu na giełdę lub też pozostaw do wysłania przy korzystniejszych dla Ciebie warunkach rynkowych. np. z oznaczeniem opcji Śledź kurs, która powoduje automatyczną aktualizację ceny do najlepszej oferty aktualnie znajdującej się w arkuszu giełdowym.

 

 

Zlecenia bieżące

W oknie zleceń bieżących prezentowane są wszystkie zlecenia (aktywne, zrealizowane w całości lub części, zamknięte, anulowane) z bieżącej sesji. O tym jakie parametry zleceń uwzględnione są w zestawieniu decyduje Inwestor za pomocą ikony .

Na liście parametrów dostępne są następujące opcje: data złożenia, numer zlecenia, nazwa papieru i rynek jego notowań, strona zlecenia, portfel dla zleceń na rynku derywatów, oznaczenie odroczonego terminu płatności (T – tak lub N – nie), ilość, ilość zrealizowana, cena, status, określenie ważności, wielkość ujawniona i minimalna oraz limit aktywacji.

 

Dla zleceń aktywnych w ostatniej kolumnie zestawienia istnieje możliwość modyfikacji jego parametrów oraz anulaty.

Okno Zleceń bieżących pozwala również na prezentowanie zawartych transakcji oraz powiadomień do zleceń. Po zaznaczeniu ikony Filtru kontekstowego, sekcja transakcji i powiadomień ograniczana jest do rekordów odpowiadających wybranym kryteriom.

Stan rachunku

Okno Stan rachunku prezentuje wycenę rachunku brokerskiego Inwestora w zakresie posiadanych papierów wartościowych. Na liście prezentowane są wszystkie (poza Derywatami) papiery zaksięgowane na rachunku wraz z ich bieżącą wyceną.

Wyceny instrumentów aktualizowane są na bieżąco, natomiast Stan rachunku Inwestora (lista oraz ilość papierów wartościowych) aktualizowana jest po każdej jego dyspozycji: wysłania zlecenia, modyfikacji, anulaty czy zrealizowania zlecenia. Okno umożliwia także odświeżenie stanu rachunku na żądanie Inwestora poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji Odśwież stan rachunku.

Transakcje bieżące

Okno Transakcje bieżące prezentuje listę wszystkich transakcji zawartych na rachunku Klienta w trakcie trwania bieżącej sesji giełdowej.

Inwestor może zdecydować, jakie informacje dotyczące transakcji powinny być wyświetlone w oknie za pomocą ikony . Może wybrać dowolne kolumny spośród 12 dostępnych: data, godzina, nr zlecenia, nr noty, papier, strona, ilość, suma ilości zrealizowanej, zrealizowane, cena, wartość, prowizja.

Okno transakcji bieżących posiada dodatkowe filtry ułatwiające odnalezienie określonych transakcji, np. nr zlecenia, gdzie po wybraniu konkretnego numeru pojawią się wszystkie transakcje związane z realizacją danego zlecenia. Dodatkowo można wykorzystać filtr papieru, strony, jak również numeru rachunku brokerskiego.

Powiadomienia

W oknie Powiadomienia prezentowane są komunikaty związane ze składanymi przez Inwestora dyspozycjami. Każda pozycja wyświetlana jest z dokładną datą i godziną oraz opisem, w którym zawarty jest numer zlecenia oraz jego podstawowe parametry, takie jak strona zlecenia, ilość, nazwa papieru i cena.

Aby ułatwić Inwestorom przeszukiwanie wyświetlanych powiadomień, w oknie dostępne są filtry strony zlecenia, numeru zlecenia, papieru oraz numeru rachunku.

Ustawienia

Zakładka Opcje zleceń umożliwia zarządzanie częścią transakcyjną aplikacji. Podzielona ona została na dwie części Zachowanie i Wygląd.

W części Zachowanie Inwestor może zarządzać oknami: Powiadomienia oraz Zlecenia. W oknie powiadomień Inwestor może wyłączyć prezentację komunikatów o realizacji dyspozycji oraz opcję potwierdzania każdego zlecenia przed jego wysłaniem na giełdę. Dodatkowo można wybrać czy komunikaty mają pojawiać się w oknie zaawansowanym czy w zwykłym. Natomiast w oknie Zlecenia możliwe jest ustawienie automatycznego usuwania z okna dyspozycji przyjętych do realizacji. W części Wygląd można ustawić kolory okien uruchamianych za pomocą zakładki Inwestycje.

 

Dodatkowo w zakładce Inne została dodana opcja Zlecenia w notowaniach, której zaznaczenie powoduje, iż inicjalizacja zlecenia (kliknięcie na ofertę w tabeli notowań) tworzy rekord zlecenia do wysłania w oknie Zlecenia w NOL3 zamiast w Systemie Bankowości Internetowej.

Wybierz krok
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę