JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaPlatformyNOL3Narzędzia

Narzędzia

Aplikacja NOL3 posiada wiele narzędzi pozwalających na skuteczną i szczegółową obserwację notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dotyczą one różnych elementów, jedne obrazują sytuację tylko jednego waloru, inne mogą dotyczyć całego indeksu lub nawet wszystkich instrumentów notowanych na bieżącej sesji.

Profil spółki

Profil spółki to funkcjonalność, która pozwoli Inwestorom zapoznać się z szczegółowymi profilami spółek, charakterystyką, informacjami ze spółek, wykresami i wieloma przydatnymi narzędziami na wielu portalach informacyjnych dedykowanych giełdzie i inwestowaniu takich jak np.: bankier.pl, forbes.pl, gpw.pl, money.pl, stockwatch.pl czy stooq.pl. Lista odnośników zawartych w aplikacji będzie stale monitorowana i modyfikowana w zależności od sugestii naszych Klientów.

Ticker

Jest to wygodne narzędzie w aplikacji NOL3 wyświetlające pasek, na dole ekranu monitora, z przewijającymi się notowaniami wybranych walorów. Ticker prezentuje podstawowe dane takie jak nazwa instrumentu, jego aktualna cena oraz zmiana procentowa na bieżącej sesji. Kolor zielony oznacza walory, których cena wzrosła, w stosunku do ceny zamknięcia z poprzedniej sesji, kolor czerwony oznacza spadek, niebieski natomiast oznacza brak zmian.

 

Każdy użytkownik może dowolnie modyfikować instrumenty prezentowane na tickerze, poprzez wybranie opcji Instrumenty Tickera w zakładce Narzędzia lub klikając na oknie prawym klawiszem. Ilość prezentowanych walorów uzależniona jest od rodzaju posiadanego rachunku i wynosi od 50 walorów w rachunku Inwestor Standard przez 80 dla rachunku Inwestor Plus, a nawet do 100 instrumentów dla rachunku Inwestor MAX.

DDE Manager

Aplikacja NOL 3 za pomocą narzędzia DDE Manager pozwala na dynamiczne zasilanie danymi arkusza kalkulacyjnego np. MS Excel. Okno DDE Manager umożliwia zarządzanie źródłem strumienia danych kopiowanych do arkusza kalkulacyjnego. Aby uruchomić okno należy włączyć w menu Narzędzia/DDE Manager.

 

Dodanie wartości dla określonego waloru do DDE Managera następuje po ich zaznaczeniu w obszarze notowań i użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+C. W uruchomionym oknie DDE Manager powinna się pojawić nazwa waloru, a po kliknięciu na plus, powinny pojawić się nazwy kolumn, których wartości zostały uprzednio zaznaczone.

 

W kolejnym kroku należy uruchomić wybrany arkusz kalkulacyjny i wkleić skopiowane z aplikacji dane za pomocą skrótu klawiszy Ctrl + v. Dane w arkuszu kalkulacyjnym będą odświeżane na bieżąco, pod warunkiem że aplikacja NOL3 pozostanie w trybie on-line. Dzięki temu można zwiększyć funkcjonalność aplikacji NOL3 wykorzystując możliwości oferowane przez dany arkusz.
Aby usunąć walory z okna DDE należy zaznaczyć w oknie walory do usunięcia i kliknąć Usuń lub Usuń wszystkie.

 

 

Aktywność rynku

Okno przedstawia statystykę walorów ujętych w aktywnej zakładce. Informacje podane w oknie to między innymi:

 • ilość spółek rosnących,
 • ilość spółek malejących,
 • ilość spółek bez zmian,
 • obrót całkowity oraz obrót dla poszczególnych grup spółek, a więc rosnących, malejących i bez zmian.

Aby uruchomić okno należy wejść w zakładkę Narzędzia w menu głównym aplikacji i wybrać opcję Aktywność rynku. Istnieje również możliwość szybkiego uruchomienia okna za pomocą klawiszu skrótu F5.

 

Pod liczbową statystyką sesji widoczny jest szczegółowy wykaz spółek, w każdej z poszczególnych grup, wraz z informacją o zmianie procentowej ceny akcji. Dane aktualizują się domyślnie z częstotliwością co 30 sekund, jednakże każdy użytkownik może wybrać częstotliwość, jaką uważa za stosowną, klikając na okno prawym klawiszem myszki. Dostępne opcje to:

 

 • 10 sekund,
 • 20 sekund,
 • 30 sekund,
 • 1 minuta,
 • 2 minuty.

Aby uruchomić okno należy wejść w zakładkę Narzędzia w menu głównym aplikacji i wybrać opcję Aktywność rynku. Istnieje również możliwość szybkiego uruchomienia okna za pomocą klawiszu skrótu F5.

Monitor rynku

W oknie monitora rynku prezentowane są informacje w czasie rzeczywistym o wszystkich transakcjach zawieranych w trakcie trwania sesji. W tabeli dane wyświetlane są w porządku chronologicznym:

 

 • Czas,
 • Walor,
 • Cena,
 • Ilość,
 • Zmiana procentowa transakcji.

 

Ilość wyświetlanych transakcji zależy od posiadanego rodzaju rachunku. W przypadku rachunku bezpłatnego Inwestor Standard klient może ustawić maksymalnie widok 30 ostatnich transakcji. W rachunku Inwestor Plus maksymalna liczba transakcji to 60, natomiast dla rachunku Inwestor MAX może ich być nawet 100. Ilość wyświetlanych transakcji nie jest ustawiona domyślnie, każdy użytkownik może wybrać jaką ilość transakcji chce widzieć, jednakżę w zakresie posiadanego pakietu. Zmianę liczby wyświetlanych transakcji dokonuje się poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na oknie monitora rynku i wybranie z rozwijanego menu opcji Konfiguracja.

 

Wybierz krok
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę