JESTEŚ TUTAJ: Strona głównaPlatformyNOL3Tabela notowań

Tabela notowań

Aplikację NOL3 można uruchomić logując się na swój rachunek brokerski z zakładki Informacje. Pierwszy element jaki jest widoczny po uruchomieniu programu to tabela notowań instrumentów finansowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Każdy użytkownik może dowolnie zmianiać ustawienia aplikacji, zarówno w zakresie zakładek i walorów prezentowanych po zalogowaniu, jak i narzędzi wykorzystywanych do analizy technicznej.

Tabela notowań

Tabela notowań składa się z zakładek wypełnionych wybranymi informacjami o wybranych walorach. Każdy użytkownik może dowolnie zarządzać swoimi zakładkami, a więc dodawać je, modyfikować lub całkowicie usuwać.

 

Ilość zakładek jak i walorów w nich zamieszczonych uzależniona jest od posiadanego przez użytkownika rachunku. W rachunku Inwestor Standard dostępnych jest 9 zakładek, a każda może posiadać aż 80 walorów. Dziesięć zakładek z 80 walorami daje możliwość wykorzystania aż 800 walorów dla rachunku Inwestor Plus. W przypadku rachunku Inwestor Max wykorzystać można aż 15 zakładek, a każda z nich może zawierać nawet 100 różnych walorów.

 

Dodatkowe możliwość w tabeli notowań to opcja odłączania zakładek. Każda z zakładek może stać się samodzielnym oknem, które można przeciągać na cały pulpit, nawet poza obrębem okna aplikacji. Dzięki temu można wyświetlać równolegle nawet kilka zakładek, a każda z odłączonych zakładek może być wyświetlana z paskiem tytułu lub też bez niego, w zależności od upodobań Klienta.

 

 

Dodawanie zakładek

Przy korzystaniu z aplikacji Inwestorzy mogą skorzystać z domyślnych zakładek, przygotowanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku, gdzie spółki zostały skategoryzowane według branży lub indeksu, np. WIG20, WIG20 Banki, Paliwo itp. W zakładkach tych należy jedynie zdefiniować jakie informacje na temat walorów powinny być prezentowane i w jakiej kolejności. Kliknięcie opcji Zakończ powoduje dodanie zakładki z wybranymi przez użytkownika parametrami.

 

Jeżeli użytkownik chce dodać własną zakładkę, inną niż te zdefiniowane przez biuro, w pole wyboru proponowanych zestawień, w liście zakładek należy wpisać własną nazwę zakładki np. MOJE SPÓŁKI. Następnie należy wybrać rodzaj informacji jakie chcemy wprowadzić do tabeli notowań np. kursy, limity kupna i sprzedaży instrumentu i wiele innych, bądź też za pomocą przycisku >> wybrać wszystkie informacje dostępne w aplikacji. Po kliknięciu Dalej w ostatnim kroku należy wybrać walory (papiery wartościowe), których notowania nas interesują. Walory podzielone są według kategorii, grup i alfabetycznie. Dodatkowo można wybrać zawartość jednej z zakładek predefiniowanych. Po wyborze odpowiednich walorów kliknięcie na opcji Zakończ, spowoduje dodanie nowej zakładki ze zdefiniowanymi parametrami.

 

 

Aktualna tabela transakcji

Narzędzie aktualna tabela transkacji wyświetla szczegółowe informacje na temat wszystkich zawartych transakcji kupna i sprzedaży instrumentów notowanych na warszawskim parkiecie. Tabela odświeżana jest na bieżąco po każdej przeprowadzonej transakcji na walorach. Informacje wyświetlane na tamat danego waloru to kolejny numer transakcji, data i godzina jej przeprowadzenia, a także cena, wielkość i całkowita wartość zlecenia.

 

Klikając na okno tabeli prawym klawiszem myszy, można skorzystać z kilku dodatkowych opcji ułatwiających obsługę narzędzia. Zawsze na wierzchu to opcja pozwalająca na blokadę okna tak, aby bez względu na czynności wykonywane na pulpicie komputera okno tabeli transakcji było zawsze widoczne. Dodatkową opcją jest również automatyczne przewijanie bądź Zapisz tabelę do pliku, dzięki której można zapisać wartości prezentowane w oknie w postaci pliku txt.

Szczegóły waloru

Okno Szczegóły waloru prezentuje najważniejsze informacje na temat wybranego instrumentu.

 

W górnej części okna widoczne są dwie kolumny z danymi na temat waloru. W prawej kolumnie wyświetlane są informacje takie jak: wartość całkowita, widełki dolne i górne, całkowity wolumen obrotu oraz zmiana procentowa TKO. W kolumnie po stronie lewej wyświetlane są natomiast: faza notowań systemowych; grupa; kategoria; kursy: maksymalny, minimalny, odniesienia, otwarcia, rozliczenia, średni, zamknięcia; status symboliczny i TKO danego instrumentu.

 

Oczywiście istnieje możliwość modyfikacji wyświetlanych w oknie informacji, klikając na oknie prawym klawiszem, a następnie wybierając z menu kontekstowego Wybór składników.

 

 

Arkusz zleceń

Jest to okno dostępne tylko i wyłącznie dla Inwestorów posiadających rachunek Inwestor MAX. Wyświetlane są tutaj informacje o wszystkich zleceniach złożonych  na wybrany instrument przez uczestników rynku. Dla wygody Klientów utworzony został skrót klawiszowy do uruchomienia arkusza zleceń. Po kliknięciu na konkretny walor wystarczy wybrać klawisz F4, a okno uruchomi się automatycznie.

Wybierz krok
Infolinia Biura Maklerskiego 19 503
2012 © Alior Bank S.A. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Portalu Internetowego Alior Bank S.A.
Realizacja: Ideo
Zgłoś uwagę